Het gaat hier over stemcomputers.

dinsdag 29 maart 2005

www.republikeinse-socialisten.nl

Op 10 maart vond ik op de site van de www.republikeinse-socialisten.nl medestanders die ook van mening blijken te zijn dat stemcomputers afgeschaft moeten worden. Ik heb een notitie achtergelaten, maar er is tot nu toe geen reactie gekomen. (Had ik maar niet moeten zeuren over Microsoft natuurlijk.) Dit was mijn bericht:Complimenten voor de stellingname voor de republiek.

Het programmapunt dat er niet meer met stemcomputers moet worden geteld maar gewoon met de hand, spreekt mij bizonder aan!
Het stemmen via een blackbox is een monarchistische truc, en kan alleen worden gepikt door mensen die in sprookjes geloven. Het sprookje van de onpartijdige, boven de partijen staande organisatie die geen inkijk nodig heeft om op het rechte pad te blijven.

Kritiek heb ik echter op het feit dat de socialische republikeinen gebruik maken van Microsoft programma's. Kan deze website niet gewoon met vrije software worden opgebouwd? Natuurlijk wel, en nog goedkoper en veiliger ook!
Dit is zo echt geen gezicht!

Stemmen moet.nl

Op de site Stemmen moet! heb ik het volgende commentaar gezet:Stemmen is een recht! Het tellen van de stemmen is een zeer belangrijk onderdeel van de verkiezingen. Het aanwezig zijn bij de telling is ook een recht. Zodoende kan iedereen met eigen ogen zien dat er eerlijk wordt geteld. Dat was vroeger. Nu kan niemand meer zien dat er eerlijk wordt geteld. Want het tellen wordt door een machine gedaan. Wie nu gaat stemmen gaat akkoord met een uitslag die niet kan worden gecontroleerd door stemmers. Maar elke stem moet kunnen meetellen. Zo was het vroeger, en zo moet het weer worden.
Elke stem moet kunnen meetellen!

woensdag 23 maart 2005

nog een keer

Op DenHaag.org heb ik me weer laten verleiden tot een commentaar. Nu op een stukje van BromSnor

Ach.

dinsdag 22 maart 2005

van Lente op denhaag.org

Op Denhaag.org heb ik opgemerkt dat de burger niet mag meetellen in een commentaar op een stukje van Jan de Wandelaar. Ik schreef over ICT-misbruik bij verkiezingen. Robert van Lente, althans iemand die zich van die naam heeft bediend, heeft daar wel zeer kort op gereageerd, waardoor ik mij toch weer genoodzaakt zag een repliek te typen.

Verder niet veel nieuws.

woensdag 16 maart 2005

Fwd: rapport 'internet en democratie’

---------- Forwarded message ----------
From: Van Drukken
Date: Wed, 16 Mar 2005 11:22:53 +0100
Subject: rapport 'internet en democratie'
To: info@forumdemocratie.nl

geachte,

In 2001 is in opdracht van het FDO bestuur een inventarisatie gemaakt van de onderzoeken en debatten die tot dusver hebben plaatsgevonden rond het thema 'internet en democratie'. Dit rapport staat merkwaardig genoeg niet op het internet maar kan per e-mail bij het Forum voor Democratische Ontwikkeling worden aangevraagd welk verzoek ik de stichting bij deze doe toekomen.

Van deze gelegenhied maak ik gaarne gebruik om nog een andere vraag te stellen: het FDO is een onafhankelijke stichting die in november 1999 door de toenmalig minister van Binnenlandse Zaken is opgericht. Mijn vraag is waarvan de stichting onafhankelijk is.

In afwachting van uw antwoord
en bij voorbaat dank
verblijf ik,

Van Drukken

--
vandrukken.blogspot.com


dinsdag 15 maart 2005

stemmachine

geacht Instituut,

Toen ik op zoek was naar informatie over de stemmachine kwam ik op uw fraaie website terecht. Mijn complimenten voor de uitgebreide informatie die daarop wordt geboden.
Over de stemmachine kwam ik van u het volgende te weten:

-------------------------------------------
Stemmachine

Officieel omschreven als 'elektronische stemmachine'. Steeds meer gemeenten kiezen voor het gebruik van dit apparaat ter vervanging van stembiljet en stembus. Tijdwinst is er vooral bij het tellen van de stemmen. Vrijwel direct na het sluiten van het stembureau kan de uitslag worden berekend.
-------------------------------------------

Wat mij verbaast is dat het instituut slechts 1 verschil aangeeft tussen handmatig tellen en machinaal tellen, namelijk de snelheid.

Er zijn ook andere verschillen. De mate van transparantie van het proces is bij handmatig tellen groot en bij machinaal tellen klein.
Bij handmatig tellen zijn de kosten niet groot en bij machinaal tellen wel, en bij handmatig tellen worden burgers betrokken terwijl bij machinaal tellen een bedrijf wordt ingeschakeld.
Waarom schenkt het instituut bij de voorlichting aan het publiek geen aandacht aan deze zaken?

graag verneem ik uw antwoord,

hoogachtend,

van Drukken

zondag 13 maart 2005

Een Blog? Welja.
Het onderwerp zal niets anders zijn dan de stemmachine, ook wel de stemcomputer genoemd.
Het apparaat met knopjes waarop gedrukt wordt vanwege het idee dat in de nederlandse democratie iedere stem telt, maar dat de uitgebrachte stemmen mogen worden geteld door een machine van een ondemocratisch bedrijf dat de werking van het apparaat geheim houdt.

Ik ga zo'n beetje volgen hoe het met deze dingen gaat.

Er wordt overigens in Nederland met twee verschillende apparaten stemmen geteld. De ene is van de SDU. De meeste apparaten zijn van de Nedap.