Het gaat hier over stemcomputers.

donderdag 25 december 2008

De Amerikaanse stemmen zijn geteld

Het jaar 2008 loopt ten einde en de verkiezingen in de USA zijn achter de rug. De stemcomputers zijn niet heel erg in het nieuws geweest. Hier niet. Maar wel in de USA. Nu nog. Op Slashdot verscheen zojuist een kort bericht over Diebold, de bekende stemcomputerfabrikant die te maken heeft met claims vanwege de onveiligheid van hun apparaten.

vrijdag 31 oktober 2008

Machine malfunction

Verkiezingen in de USA: gaat dat maar eens organiseren. Je moet er niet aan denken, en dat heb ik dan ook lang niet gedaan. Ik ontwijk het overdadige nieuws erover en toch zie je soms wel eens wat op op de nederlandse televisie, en je leest wel eens iets in de krant of hoort iets op de radio. Nooit gaat het over de stemcomputers in de USA. Anders zou ik de oren wel spitsen en de ogen open doen.
Op de mailinglijst van wijvertrouwenstemcomputersniet.nl krijgen de apparaten wel aandacht en ook het computernieuws blijft het bijhouden, zoals webwereld.nl. En de berichten stemmen een mens somber.
Waarschijnlijk wordt de stemcomputer pas "echt nieuws" na de verkiezingen als de verliezer gaat klagen. Ondertussen is het goed om Democracy Now in de gaten te houden en de EFF. En blackboxvoting.com en blackboxvoting.org en vele anderen.

maandag 7 juli 2008

Feestelijk

Het is dubbel feest bij "Wij vertrouwen stemcomputers niet".
Alles daarover is te lezen in de Nieuwsbrief.

zaterdag 17 mei 2008

Stemmen met potlood en papier

Het is zo ongeveer voor elkaar, zou je denken. Op 16 mei 2008 geeft de rijksoverheid het toe met deze woorden: Zolang er geen goed alternatief is, stemt Nederland met potlood en papier. Dit heeft de ministerraad besloten ...
Maarr eh.. wat is "stemmen" ook alweer? Ze bedoelen het "aanwijzen van de gewenste kandidaat" en niet het tellen van de stemmen en daarover wordt gezegd: Het is mogelijk dat huidige belemmeringen voor het invoeren van een stemprinter in de toekomst zullen verdwijnen.

Dus het gedoe met het tellen is nog niet klaar.
Wat betreft het gebruik van apparatuur en programmatuur bij het tellen van de stemmen – ook geadviseerd door de adviescommissie inrichting verkiezingsproces – heeft het kabinet besloten tot proeven met twee varianten. Deze varianten zijn voorgesteld door de Expertgroep. In de ene variant worden gekozen kandidaten opgelezen en door een ander stembureaulid met een barcode gescand. Het scanapparaat is verbonden aan een teller. In de tweede variant worden de namen van de gekozen kandidaten opgelezen en voert een ander stembureaulid deze in een telapparaat in. Als de proeven positief verlopen, worden eisen voor apparatuur en programmatuur opgesteld en wettelijk vastgelegd.

Het valt op dat de Expertgroep niets doet met het gegeven dat het tellen in het openbaar moet gebeuren. Die openbaarheid is ook met technische middellen te verbeteren. Pas na de invoering van de kieswet hebben we kennis gemaakt met de mogelijkheden van televisie en internet. Het is nu technisch mogelijk om alle tel-processen voor iedereen inzichtelijk te maken. Alle telburo's kunnen op internet-tv, en iedereen kan dan overal meetellen. Alles is klaar voor gedistribueerde controle waarmee het vertrouwen in democratische processen alleen maar kan toenemen.
Toch vreemd dat er nog geen handige zakenlieden met zo'n verhaal zijn gekomen. Wellicht staat er nog geen pot met geld klaar voor experimenten in die richting.

woensdag 19 maart 2008

Crime scene Franklin County

Verkiezingstijd in de USA is het stemcomputerfraude-hoogseizoen.
When Jennifer Brunner cast her vote last fall, she is certain she saw something so odd on her touch-screen voting machine that it prompted a state criminal investigation into the Franklin County Board of Elections.

At least 15 of the county's electronic machines are under double-lock at an Alum Creek warehouse. It is being treated as a crime scene.

Lees verder bij de THE COLUMBUS DISPATCH

donderdag 31 januari 2008

E-stemmen ondermijnt vertrouwen in democratie

Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor elk samenwerkingsverband, en dus ook voor een democratische samenleving. Men moet vertrouwen hebben in elkaar, en dat vertrouwen kan worden opgebouwd door controle. Men moet ook vertrouwen in de hulpmiddelen die worden gebruikt en daar zit een moeilijkheid.
En ook dit probleem van de stemcomputer wordt besproken in de VS. Lees verder op de blog met de naam Techdirt:

E-Voting Undermines Public Confidence In Elections Even Without Evidence of Wrongdoing

woensdag 30 januari 2008

Centraal tellen is verkeerd tellen

De Amerikaanse Burger Unie ACLU heeft de rechter verzocht om een verkiezing te verhinderen waarin met papier en potlood wordt gestemd omdat de telling centraal is geregeld. Zo centraal dat niet iedereen de gelegenheid heeft om eventuele fouten te herstellen.

Cuyahoga County, which includes Cleveland and has more than 1 million registered voters, plans to send all paper ballots from precincts to a central location to be scanned and counted.

The ACLU alleges that the optical-scan system and centralized vote tabulation would not give voters notice of ballot errors — such as voting for two candidates for one office.

Opponents of the system say scanning should be done immediately at the precinct level to alert voters to such errors and allow them to correct invalid ballots.

Zie: ACLU Sues Over Paper Ballots in Ohio

dinsdag 22 januari 2008

childishly simple

De BBC weet te melden dat het kinderlijk eenvoudig is om te frauderen in het britse systeem voor het stemmen per brief. Valse stemmen kunnen met groot gemak worden aangemaakt en toegevoegd zonder kans op ontdekking.

UK vote system 'open to fraud'

vrijdag 18 januari 2008

Ze gaan hertellen

Volgens de NYT gaan ze in New Hampshire hertellen op verzoek van de democraat Kucinich en de republikein Howard.
Kucinich heeft al langer problemen met de manier van stemmen.

zaterdag 12 januari 2008

GEEN hertelling alstublieft!

Verzoeken om hertelling van de uitslag bij de voorverkiezingen in New Hampshire moeten NIET worden ingediend. Het is een valstrik, zo waarschuwt de Democracy for New Hampshire website.
We need to eliminate secret vote counting, not a recount

It's pretty easy to see what happened in New Hampshire: We had an election in which 81% of our ballots were counted in secret by a private corporation, and this resulted in an outcome that is called into question.

That's what happened.

No recount is going to change this. What will change this is to get rid of corporate controlled secret vote counting in our elections.

woensdag 9 januari 2008

geruchten

De stemcomputer is schuldig aan de winst van mevrouw Clinton, althans zo zijn de geruchten:

Diebold favors Hillary, hand count for Obama en op dezelfde plek:
Hillary victory tainted by vote fraud claims

Uitgebreider wordt de zaak behandeld bij The Brad Blog en bij OpEd News 1 en OpEd News 2

En er is een lang verhaal van Republikeinse zijde:
We need a Ballot Bomb: $1,000,000.00 will loosen a lot of lips in New Hampshire.

maandag 7 januari 2008

Meer waarde

Verkiezingen zijn mogelijk omdat wij kunnen tellen. Deskundigen op dat gebied zijn hooggeleerde wiskundigen, maar als de opgave eenvoudig genoeg blijft dan kan een ieder meetellen, of het nog eens natellen.

De uitkomst van de optelsom moet een waarde krijgen. Het is nog niet zo eenvoudig om die te bepalen. Hoe weet men wie gewonnen heeft? Dat is niet altijd meteen duidelijk. Want volgens welke regels werken de verkiezingen? Hoe zitten verkiezingen in elkaar? Er bestaan verschillende mogelijkheden.
In de USA heeft men het er tegenwoordig moeilijk mee. Voor een interessante bespreking van een boek daarover kan men terecht bij Mother Jones

En de stemcomputers blijven in de USA averij oplopen: hier en hier ... onder ...uh andere.

zaterdag 5 januari 2008

Waarde

De beste wensen voor het nieuwe jaar. Dat je veel geluk en geld mag hebben. Mijn advies: koop geen aandelen Nedap.

Een advies van dit blog is overigens niet zo heel veel waard. Volgens onderstaande computerberekening staat het vandrukken-blog op dit moment op $564.54.
Kopuh?


My blog is worth $564.54.
How much is your blog worth?