Het gaat hier over stemcomputers.

woensdag 4 mei 2005

vragen


van: Van Drukken
datum: 4 mei 2005 16:56
onderwerp: vragen
aan: leefbaar@denhaag.nl


geacht College,


Op welke wijze is het College van plan de stemmen te tellen die bij het referendum over de Europese grondwet zullen worden uitgebracht?


Is het College van mening dat de telling op een open en inzichtelijke wijze moet gebeuren?


Kunnen gemeenteraadsleden meetellen?


--