Het gaat hier over stemcomputers.

woensdag 9 november 2005

het "open source" stemexperiment

Kiezen op Afstand Software is een programma voor de computer waarmee kiezers vanuit het buitenland via internetverbindingen en telefoon hebben kunnen meedoen aan de verkiezing van leden van het Europees Parlement. Informatie over dit experiment is te vinden in dit artikel. De software is onderdeel van een experiment met 'het doel te onderzoeken of het stemproces minder plaatsafhankelijk kan worden gemaakt'.
Die software is "open source" maar dat is oud nieuws.

Wat "open source" in het nederlands is weet men in Den Haag nog steeds niet. De broncode van het haagse programma is beschermd onder de "General Public License" - en daar is geen woord frans bij. :-)

Het is vreemd dat computerprogramma's van de nederlandse overheid worden gepubliceerd met een auteursrechtelijke waarschuwing die is bestemd voor de USA. Is die General Public License hier wel geldig? Dat roept de vraag op of Nederlanders in hun land door hun eigen overheid mogen worden gehouden aan wettelijke bepalingen in een buitenlandse taal?! Waarschijnlijk is dat ook onderdeel van het experiment.

Een overzicht van de documentatie van het ministerie is te vinden in Nijmegen. 'Unfortunately they are all in Dutch.'

Over openheid en inzichtelijkheid gesproken.....

donderdag 3 november 2005

Niets nieuws bij de PRDV

Misdaad-verslaggever Peter R. de Vries heeft een begin gemaakt met een politieke partij. Hij wil gaan meedoen met verkiezingen. Op zijn website kan iedereen zich aanmelden als vrijwilliger. Op Webwereld wordt een woordvoerder van PRDV geciteerd die zegt dat er wordt gekeken naar een nieuwe techniek om online verkiezingen mogelijk te maken met 'een behoorlijk niveau van beveiliging'.