Het gaat hier over stemcomputers.

donderdag 8 maart 2007

Vragen van het lid Gerkens (SP)

2060708590

Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bedrijf Groenendaal. (Ingezonden 2 maart 2007)

  1. Is het waar dat het bedrijf Groenendaal druk op u uitoefende om vertegenwoordigers van de Stichting «wij vertrouwen stemcomputers niet»1 monddood te maken door hen buiten de onafhankelijke commissie Korthals-Altes te houden en hen desnoods in de gevangenis te gooien?1

  2. Wat vindt u van die suggesties? Hoe reageerde u hierop? Wat kunt u nog meer doen?

  3. Wat vond u van de brief die het bedrijf Groenendaal aan gemeenten stuurde over het stemcomputercrisisbeleid?1

  4. Hebt u vertrouwen in Nedap? Bent u van plan het bedrijf te kopen? Bent u voornemens in de toekomst nog zaken te doen met dit bedrijf? Kunt u uw antwoord toelichten?

  5. Wat vindt u van het optreden van het bedrijf Groenendaal?

  6. Deelt u de mening dat het bedrijf Groenendaal de veiligheid en integriteit van de verkiezingen laat prevaleren boven het bedrijfsbelang van Nedap dan wel zijn eigen belang?
    Kunt u uw antwoord beargumenteren?

  7. Kunt u alle relevante documenten aan de Kamer doen toekomen?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Duyvendak (GroenLinks), ingezonden 1 maart 2007 (vraagnummer 2060708530).


1 Persbericht «Wij vertrouwen stemcomputers niet», 28 februari 2007.
donderdag 1 maart 2007

GroenLinks wil opheldering over mogelijke chantage bij stemcomputers

To: gl-persberichten@list.xs4all.nl
Date: Wed, 28 Feb 2007 17:00:11 +0100
From: gl-persberichten@list.xs4all.nl
Subject: [Gl-persberichten] GroenLinks wil opheldering over mogelijke chantage bij stemcomputers

GroenLinks wil opheldering over mogelijke chantage bij stemcomputers

28 februari 2007

De stichting Wij vertrouwen stemcomputers niet stelt dat de minister van BZK mogelijk onder druk is gezet door de monopolist die de software voor stemcomputers levert. Dit volgt op eerdere berichtgeving over onbetrouwbare stemcomputers. GroenLinks wil snel opheldering.

De stichting 'wij vertrouwen stemcomputers niet' heeft geheime stukken over stemcomputers ontvangen via de Wet Openbaarheid Bestuur. Op basis van die stukken concluderen zij dat de minister vatbaar is voor afpersing door de monopolist die de software voor de Nederlandse stemcomputers levert. Wijnand Duyvendak heeft de minister om opheldering gevraagd.

Vragen van het lid Duyvendak (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1. Heeft u de artikelen Stemmen blijft linke soep met software van kleine monopolist en Drie man zijn monopolist tegen wil en dank in het NRC Handelsblad van woensdag 28 februari gelezen?

2. Klopt het dat de Kiesraad heeft geconcludeerd dat zonder de hulp van het bedrijf Groenendaal Bureau voor Verkiezingsuitslagen geen verkiezingen kunnen worden georganiseerd? Zo ja, bent u het met de Kiesraad eens? Wat is uw oordeel over deze situatie? Is er in deze situatie sprake van een monopoliepositie van Groenendaal Bureau voor Verkiezingsuitslagen? Bent u bereid maatregelen te treffen om deze situatie tegen te gaan?

3. Is het u bekend en klopt het dat Groenendaal Bureau voor Verkiezingsuitslagen heeft gedreigd alle activiteiten te staken indien vertegenwoordigers van de stichting Wij vertrouwen stemcomputers niet plaats zouden nemen in de onafhankelijke commissie die onderzoek verricht naar het verkiezingsproces? Wanneer bent u hiervan op de hoogte gesteld? Welke actie is hier vanuit het ministerie van BZK op ondernomen?

4. Is het u bekend en klopt het dat het bedrijf Groenendaal Bureau voor Verkiezingsuitslagen het overnemen van de aandelen in dat bedrijf tegen een redelijke prijs als voorwaarde heeft gesteld voor medewerking aan de voorbereiding van de Provinciale Statenverkiezing op 7 maart 2007? Zo ja, wat is uw oordeel over deze situatie? Welke actie is hier vanuit het ministerie van BZK op ondernomen?