Het gaat hier over stemcomputers.

vrijdag 29 september 2006

volledig willekeurig

Hoewel ik de kans dat er antwoord komt niet zo hoog inschat heb ik toch een "contactformulier" op de site van het ministerie van stemcomputers ingevuld. Zie hieronder. Eens kijken of ze opheldering kunnen verschaffen over deze kwestie.
Geachte,

In de verklaring op deze website met de titel "Stemmachines nog betrouwbaarder" staat de volgende zinsnede waarop ik gaarne een nadere toelichting zou ontvangen:

"De uitgebrachte stemmen worden namelijk volledig willekeurig opgeslagen in het stemgeheugen."

Mijn vraag is of er werkelijk sprake van is dat er een stem wordt opgeslagen; en zo ja, hoe dat dan op willekeurige wijze kan gebeuren.

Bij potlood en papier wordt er inderdaad een ingevuld biljet opgeslagen in een dichte bus. Die kan worden geteld en worden na-geteld.

Bij een stemcomputer is er, voor zover ik heb gebegrepen, geen sprake van een stem die wordt opgeslagen. De stemcomputer werkt met de ophoging van een nummer behorende bij een kandidaat. Daarbij is er dus geen sprake van opslag van een individuele stem. Het is mij daarom niet recht duidelijk hoe die stem "volledig willekeurig opgeslagen" kan worden.

Gaarne zie ik uw opheldering tegemoet,
met beleefde groet,

Van Drukken

Nog betrouwbaarder

Het ministerie voor de invoering en handhaving van stemcomputers heeft een nieuwe verklaring doen uitgaan onder de titel "Stemmachines nog betrouwbaarder".
Enkele hoogtepunten :
"Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt dat er geen reden is om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van stemmachines."

"Sommigen mensen vinden het stemmen met een stemmachine minder inzichtelijk dan met potlood en papier. "Wat doet die machine met mijn stem?’’, vragen zij zich af? Toch is het verschil met stemmen met potlood en papier niet zo groot."

"De uitgebrachte stemmen worden namelijk volledig willekeurig opgeslagen in het stemgeheugen."

"Wie dus zou willen frauderen, moet inbreken bij een gemeente of bij de Sdu of zich op andere wijze illegaal toegang verschaffen tot een stemmachine."

"De enigen die toegang hebben tot een groot aantal stemmachines zijn enkele medewerkers van producenten Nedap en Sdu."

"Gezien het kleine aantal mensen dat toegang heeft tot de software, de onmogelijkheid op eigen houtje te frauderen, en het bedrijfsbelang om fraude te voorkomen, is de kans op fraude dus erg klein."

Hier kan je het ministerie om een toelichting vragen

dinsdag 26 september 2006

The history of voting machines

Het Smithsonian National Museum of American History heeft een mooie online tentoonstelling over de geschiedenis van het stemmen in de USA, en dus ook over de stemmachines en computers. Dat is een bezoekje zeker waard.

zondag 24 september 2006

Versluierd tellen

Bij Indymedie.be vond ik dit bericht:
"Bij de lokale verkiezingen van 8 oktober zijn in de Brusselse stembureaus geen sluiers toegelaten voor de voorzitters en bijzitters. De voorzitters van de bureaus hebben instructies gekregen die elk religieus symbool voor voorzitters en bijzitters verbieden". Dat schrijft Le Soir vandaag.
De administratieve maatregel, een primeur voor ons land, is ondertekend door Brussels minister-president Charles Picqué. De MRAX (Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie) vindt de maatregel niet wettelijk en stelt dat een klacht ingediend zou kunnen worden.(Belga)

Als ik het goed heb begrepen gaat het om het bedekken van het gelaat door middel van een sluier, wat vergelijkbaar is met een bivakmuts of motorhelm. Er staat niets over een bepaling met betrekking tot de hoofdtooi, of dat nu hoed, kapje, pet of doek is.
Er zijn twee zaken vreemd aan het bericht.
Ten eerste is dat de religieuze component. De bepaling om gezichtmaskering niet toe te staan hoeft niet in dat kader geplaatst te worden.
Ten tweede is de nadruk op openheid nogal misplaatst in een stemburo dat de stemmen op geheime wijze laat tellen door een apparaat dat op geheime, versluierde wijze opereert.
In Belgenland gebruikt men stemcomputers!

dinsdag 19 september 2006

Voorstel SP Dordrecht

De afdeling Dordrecht van de Socialistische partij heeft een concept voorstel voor de uitsluiting van kiesfraude met stemcomputers op het web gezet en vraagt daarvoor aandacht.

Het voorstel komt er op neer dat de stemcomputer nog wat verbeterd moet worden. Er zou kunnen worden volstaan met een "eenvoudige software-matige aanpassing", en met een "eenvoudige aanpassing" van de stemprocedure.

Kortom. Verder prutsen dus. Nog meer experimenteren.

In het voorstel wordt gepleit voor "kinderlijk eenvoudige broncode" die voor iedereen ter inzage moet liggen "inclusief begrijpelijke en goed leesbare handleiding voor beginnende programmeurs".

Mijn vermoeden is dat de afdeling Dordrecht het probleem van de stemcomputer heeft laten uitzoeken door de plaatselijke computernerds. En die zullen nooit pleiten voor afschaffen van computers.

maandag 18 september 2006

under color of law

Is de stemcomputer een legaal fraude-apparaat? Het is een vraag waarop nog geen antwoord is geformuleerd. Ook in de USA blijkt de grens tussen wet en misdaad een bizar fenomeen.
''The secretary of state is supposed to administer elections -- not throw them,'' says Rep. Dennis Kucinich, a Democrat from Cleveland who has dealt with Blackwell for years. ''The election in Ohio in 2004 stands out as an example of how, under color of law, a state election official can frustrate the exercise of the right to vote.''

From Rolling Stone: Was the 2004 Election Stolen?

maandag 11 september 2006

Wie zijn die mensen?

Wie zijn de mensen die de stemcomputer hebben ingevoerd? Het is een onduidelijke groep maar er zitten in ieder geval mensen in de Tweede Kamer bij omdat de wet "aangepast" moest worden. De stemcomputer voldoet niet aan de normen die worden gesteld in de Kieswet, maar er staan nu allerlei uitzonderingen voor de stemcomputer in de wet.

Degenen die de Kieswet hebben "aangepast" zijn waarschijnlijk ongeveer dezelfden die nu het internetstemmen willen doordrukken. Om internetstemmen mogelijk te maken moet het stemlokaal afgeschaft worden.
Maar het stemlokaal is een voorwaarde die wordt gesteld in de Kieswet. Er zijn kamerleden die de Kieswet voor internetstemmen willen "aanpassen", en daarvoor het stemlokaal willen afschaffen. Wie zijn die kamerleden?

Eens even kijken. In dit bericht lezen we dat Tweede Kamer-leden Jos Hessels (CDA) en Tineke Netelenbos (PvdA) heel positief zijn over internetstemmen. Dat was in begin 2003. In 2001 was nog 80 % van de kamerleden voor internetstemmen, althans volgens de EPN. (Dat is het Platform voor de informatiesamenleving; een lobbygroep van grote bedrijven, zoals Microsoft, KPN en Casema en ambtenaren met gelijksoortige politieke drijfveren op gemeenten en ministeries.)
In juni 2003 verklaarde de EPN opeens lichtelijk zenuwachtig dat internetstemmen nu nog gevaarlijk is vanwege zogenaamde hackers.

Ook het ministerie van binnenlandse zaken weet dat er een bezwaar is tegen internetstemmen vanwege wat zij noemen "family voting".

Toch mag het experiment worden doorgezet. Niet op volle kracht maar voorzichtig. Men wil wel degelijk het internetstemmen volledig invoeren. Ze gaan door, behoedzaam en sluipend, met het uithollen van de Kieswet .
Wie zijn dat en wie zit er achter?
Welnu. Er is een partij die daar rond voor uitkomt. Het is de VVD

De link om te stemmen via internet is www.stemmenviainternet.nl