Het gaat hier over stemcomputers.

donderdag 22 december 2005

Hee Pechtold!

Vandaag even Pechtold op zijn blog een advies gegeven:

--------------------------------------------
Er zijn twee belangrijke uitgangspunten bij democratische verkiezingen. Dat is een gebeurtenis waarbij burgers direct meewerken aan het bestuur.
Het eerste uitgangspunt is dat een stem in het geheim uitgebracht moet worden zodat men niet gedwongen kan worden om een bepaalde stem uit te brengen.
Het tweede uitgansgpunt is dat de stemmen in het openbaar worden geteld zodat iedereen kan zien dat het eerlijk gebeurt.
Deze twee uitgansgpunten zijn terug te vinden in de Kieswet die is geschreven met het oog op een werkwijze waarbij van papier en potlood gebruik wordt gemaakt.

Nu wordt er inmiddels gestemd met de stemmachine. Het voordeel daarvan is dat de uitslag sneller bekend is. Het nadeel is dat het tellen niet meer in het openbaar gebeurd en de burgers niet meer kunnen, en mogen meewerken aan de controle van de telling. Transparantie is belangrijk in een democratie en zeker wat betreft de tot standkoming van een verkiezingsuitslag. Die is echter afgeschaft met de invoering van de stemmachine!

Heeft de privatisering en automatisering van het tellen van de stemmen geleid tot een situatie die strijdig is met de Kieswet? Het is te vrezen. De openbare telling is immers vervangen door een werkwijze die valt onder de noemer bedrijfsgeheim, waardoor zelfs de WOB niet toegepast kan worden.

Hieruit is voor juristen wellicht de gevolgtrekking te maken dat uw ministerschap geen wettige grondslag heeft. Voor democraten staat vast dat Nederland het predikaat "open democratie" niet langer waard is.
Wat kan miniser Pechtold hier aan doen? Dat is tamelijk eenvoudig. De discussie over stemmachine moet worden heropend en totdat elke twijfel omtrent de werking van het apparaat is weggenomen moet er weer gewoon met potlood en papier worden gestemd, en met de hand worden geteld. Dat is veel werk, en dat is goed, omdat we dat samen moeten doen.

Diebold's leugens bewezen

Nieuws van BlackBoxVoting. Een uitstekende nederlandse uitleg staat op Tweakersnet

Finnish security expert Harri Hursti, together with Black Box Voting, demonstrated that Diebold made misrepresentations to Secretaries of State across the nation when Diebold claimed votes could not be changed on the �memory card� (the credit-card-sized ballot box used by computerized voting machines.

vrijdag 16 december 2005

Amsterdam gaat digitaal

Stemcomputer in gebruik genomen

13 december 2005
-
Djoe Lan Tan
Amsterdam neemt afscheid van het rode potlood en de stemformulieren en verwelkomt de stemcomputer. De stemmachine, die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart operationeel moet zijn, werd maandagavond gelanceerd in aanwezigheid van burgemeester Cohen.

Burgemeester CohenEindelijk is het dan zover. Bij de komende gemeenteraadsverkieizingen in maart 2006 kleuren Amsterdammers niet meer een hokje rood, maar kiezen met een simpele druk op de knop.

Hoe dat stemmen precies in zijn werk gaat, wordt binnenkort uitgelegd op een speciale site, een verkiezingskrant en met spotjes op televisie.


Vijf verkiezingen tegelijk

Met dit nog nieuwe systeem kunnen in Amsterdam vijf verkiezingen tegelijkertijd worden gehouden. Bijvoorbeeld de gemeenteraadsverkiezing, een stadsdeelraadverkiezing, een gekozen burgemeester, een gekozen
stadsdeelvoorzitter en een referendum.

De uitslag van de verkiezingen laat door de komst van de computer minder lang op zich wachten. Het tellen van de stemmen gaat dan namelijk een stuk sneller en gemakkelijker.

Systeem NewVote

Amsterdam heeft in augustus een contract getekend met Sdu Uitgevers voor de levering van het systeem NewVote. Alle 480 stembureaus in de hoofdstad maken hiervan straks gebruik.

bron: www.amsterdam.nl