Het gaat hier over stemcomputers.

zaterdag 6 mei 2006

Pechtold gaat door

Ik heb enige tijd geleden getracht in begrijpelijk nederlands een fundamenteel probleem aan te kaarten bij excellentie minister Pechtold. Het probleem namelijk dat de telling van de stemmen bij verkiezingen tegenwoordig is uitbesteed aan een bedrijf dat hiervoor een complex computerprogramma gebruikt waarvan de werking geheim is terwijl de telling vroeger met de hand en in het openbaar gebeurde. Hierdoor is het vertrouwen bij de burger dienaangaande ernstig geschaad. Daarom vroeg ik of minister Pechtold het gebruik van de stemmachine niet opnieuw ter discussie zou moeten stellen.

Het antwoord hierop was draaiend, huichelachtig, ontkennend en als volgt:
"Er zijn mij evenmin klachten van kiezers over problemen op grote schaal bekend. Verder is het zo, dat kiezers aanwezig mogen zijn bij de uitdraai uit de stemmachine, dus in zo verre is de procedure controleerbaar en transparant."
Dit antwoord is verachtelijk simpel, volstrekt helder en typisch haags.

Democratie is een streven dat voortdurend onderhoud behoeft. Vandaag is de verjaardag van het doodschieten van Pim Fortuijn. Dat was een aanslag op de democratie die wel is gerechtvaardigd als een daad ter verdediging van de democratie.
Ook de invoering van de stemcomputer was een aanslag op de democratie. De invoering is geruisloos en sluipend verlopen. Maar het verdoezelen van de manier waarop de uitslag van de stemming tot stand komt is de zwaarste aanslag op de democratie van de laatste decennia. Als er geen openbare en eerlijke telling der stemmen meer is, is het democratisch fundament verdwenen. Maar ook deze aanslag op de democratie wordt verdedigd als een daad ter redding van de democratie.
En daarvoor is alweer een nieuwe site online op Het nieuwe stemmen.
Daarmee wil een groep studenten "de potentie en technische haalbaarheid aantonen van anoniem online stemmen."
Minister Pechtold is er uiteraard als de kippen bij.