Het gaat hier over stemcomputers.

donderdag 29 september 2005

Janmaat en de stemmachine

Gisteravond was er een documentaire over de in 2002 aan een hartfalen overleden drs. Janmaat op de televisie. Hans Janmaat was berucht vanwege zijn anti-immigratie standpunt en hij werd zeer actief getreiterd door zijn collega kamerleden en de media en hardgrondig tegengewerkt door de anti-fascistische beweging.
In een kort fragment hoorde ik Janmaat zeggen dat de stemmachine versneld is ingevoerd en dat de verkiezingsuitslag door computerprogrammeurs wordt bepaald. Daarna was luidkeels hoongelach vanuit het publiek te horen, en zo werd het video-fragment afgesloten.

Onduidelijk bleef welke argumenten Hans Janmaat had voor de verdachtmakingen en hoongelach was het enige tegenargument.

Het is nog steeds zo dat bezwaren tegen de stemmachine een beetje belachelijk worden gevonden. Het idee bestaat dat slechts extreemrechtse losers bezwaren kunnen hebben. Daarentegen is de man die zich voor de stemmachine uitspreekt een weldenkende burger met aanvaardbare standpunten, een winner, een moderne mens die erbij mag horen.
Dat is kennelijk onderdeel van de marketingstrategie bij de invoering van het stemapparaat.

Wat zou Janmaat bedoeld hebben met de versnelde invoering van de stemmachine?

maandag 19 september 2005

Daar gaan de Yankees weer

En daar gaan de Yankees weer... het stemmen per machine is een hele grote fraudezaak in de USA maar men wil dat niet toegeven en toch zal het er eens van moeten komen. Hier is een link naar de laatste rel in de Diebold oplichtingszaak:

zondag 18 september 2005

Duitse en Afghaanse stembussen

Op televisie zijn beelden te zien van verkiezingen in Duitsland en Afghanistan. Het zijn de bekende beelden van papieren stembiljetten die in gleuven van stembussen worden gestoken. In het welvarende en technisch hoogstaande Duitsland en het verwoestte Afghanistan wordt op dezelfde wijze gestemd. Er waren kort geleden ook verkiezingen in Japan, en in het technologisch zeer vooruitstrevende Japan werd ook gewoon gestemd met papier en stembus.

Op ZDNET is er een discussie geopend over de vraag : Should election software be open source?
Als ik de reacties zie ben ik gelukkig dat er ook in de USA mensen zijn die zeggen dat er helemaal geen software en computers nodig zijn bij verkiezingen.

vrijdag 9 september 2005

Overheids automatisering

In het Republikeins Citatenboek las ik een stukje van Paul Fentrop die voorstander is van overheidsautomatisering volgens een voorstel van markies Marie-Jean de Condorcet.
Deze markies, die leefde van 1743 tot 1794, heeft geopperd dat de koning van Frankrijk beter vervangen kon worden door een "automate royal", een mechanische pop voor het uitvoeren van ceremoniële handelingen, zoals het tekenen van wetten en het doorknippen van linten. Dat is goedkoper, betrouwbaarder en geeft geen problemen als die we kennen inzake erfopvolging.

Maar we leven nu in de 21e eeuw en in plaats van de monarch is het beslismoment van het volk, tijdens de verkiezingen, geautomatiseerd door middel van de stemmachine.

De Condorcet was een interessante wiskundige, er is zelfs een nederlands domein op zijn naam op: www.condorcet.nl.
Vandaar kan je doorlinken naar het domein www.condorcet.org waar de gedachten van Condorcet over verkiezingen te vinden zijn, en het Voting Software Project.
Een bezoekje waard!