Het gaat hier over stemcomputers.

zondag 30 september 2007

10.000 stemprinters & tellers

Er is een Rapport van de Adviescommissie inrichting verkiezingsproces. Op basis van dat rapport wil de staatssecretaris de regeling goedkeuring stemmachines intrekken, en dat is goed nieuws want dat zou het einde betekenen van de stemcomputer. Maar het is de vraag wat voor regeling er voor in de plaats komt.
Want .. in het rapport wordt geadviseerd om de stemcomputers om te bouwen tot stem-print & tel-computers. Zodat er uiteindelijk toch nog door computers geteld gaat worden.

Een citaat van bladzij 96 uit het rapport:

· Aangenomen mag worden dat bij een aanbesteding voor ongeveer 10.000 stemprinters en stemtellers de prijs voor de apparatuur en programmatuur minstens 20% lager zal kunnen uitvallen dan de stuksprijs die door leveranciers wordt gevraagd.
· Aangenomen is dat programmatuur voor de stemprinter en de stemmenteller nog niet bestaat en dus zal moeten worden ontwikkeld (maatwerk). De kosten hiervan kunnen pas worden bepaald als daarvoor een functioneel en technisch ontwerp is gemaakt en op basis daarvan een berekening kan worden gemaakt van de kosten die met de ontwikkeling gemoeid zijn.
· Maatregelen tegen compromitterende straling (TEMPEST) zijn alleen wenselijk voor de stemprinter. De Commissie heeft verschillende binnen- en buitenlandse deskundigen op dit terrein geraadpleegd. Op basis van de verkregen informatie moet worden aangenomen dat TEMPEST-bestendige apparatuur minimaal twee maal zo duur is als commercieel verkrijgbare apparatuur.

donderdag 27 september 2007

Heel fijn

Er zijn berichten dat de stemcomputer door de commissie Korthals Altes is afgekeurd.

Heel fijn.

Maar zolang de interne besluitvorming binnen politieke partijen nog door technofiele fabulatoren wordt gedomineerd, zoals laatst bij de PvdA, blijft het probleem bestaan. De besluitvorming tijdens het Songfestival is leuk knopjes-amusement maar dat soort populisme mag saaie en degelijke en eerlijke verkiezingen nergens tijdens de politieke processen in de weg staan. Ook niet binnen partijen, of bij de waterschappen.

dinsdag 25 september 2007

de PvdA computer

Er is een nieuwe voorzitter gekozen in de PvdA, een politieke partij die deel uitmaakt van de regering. Er is gekozen met computers, net als eerder bij interne VVD verkiezingen

Zo langzamerhand begin ik een beetje te begrijpen waarom binnen politieke partijen zo weinig weerklank is voor kritiek op stemcomputers: de machtsverhoudingen binnen de partijen steunen op de mogelijkheden van de stemcomputers die de partijen zelf gebruiken. Maar ik blijf het vreemd vinden dat journalisten er zo onverschillig tegenover staan: er is maar liefst zes keer opnieuw geteld voordat er een uitslag is, en zonder redelijke verklaring voor het hertellen.

Trouw:
"Vijf rondes lang kreeg Pronk de meeste nummer-één-stemmen maar steeds geen absolute meerderheid. In de zesde ronde wijzigde het beeld in het voordeel van Ploumen. Zij kreeg uiteindelijk 54 procent van de uitgebrachte stemmen."

Men accepteert kennelijk dat er opnieuw geteld wordt tot er een aanvaardbare uitslag is. De journalistiek maakt hierdoor een murw gekletste indruk. En Jan Pronk is even onverschillig als Al Gore of John Kerry over hun nederlagen.

Maar er gloort hoop. De man die zich als directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving met de Nedap computers bezig heeft moeten houden, mr. H.P. Heida, is ook voorzitter van de stuurgroep Omstreden Democratie en hij mag vrijdag 12 oktober a.s. een startconferentie voor het programma openen op de Laan van Nieuw Oost Indië 300, Den Haag bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, om 12:30 uur.

donderdag 20 september 2007

Operationele doelstelling 7.2

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft plannen klaarliggen om op nog veel grotere schaal computertechnieken in te zetten bij het beheersen van de burger. Zij vertellen dat zo:


motivering
Om een dienstbare overheid, minder administratieve lasten en hoogwaardige publieke dienstverlening te realiseren voert de overheid de programma’s «Vermindering regeldruk burgers» en «De elektronische overheid» uit. Door innovatie, ontwikkeling van nieuwe instrumenten en doorontwikkeling van de bestaande informatie infrastructuur wordt de overheid slagvaardiger en toegankelijker
.

Na de overheid moet dus ook de burger electronisch worden. Want een electronische burger is wel zo eenvoudig af te handelen.. tenzij die een flinke kortsluiting veroorzaakt.

Natuurlijk gaan de futuristische ambtenaren ook domweg verder met stemcomputers. Dat blijkt uit deze ene zin:
De basisvoorziening Internetstemmen is een generiek multifunctioneel inzetbare internet-stembouwsteen.


Deze ambtelijke science fiction komt hier vandaan:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008

3.10 Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector (artikel 7)


Met dank aan Simon Oosthoek