Het gaat hier over stemcomputers.

donderdag 20 september 2007

Operationele doelstelling 7.2

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft plannen klaarliggen om op nog veel grotere schaal computertechnieken in te zetten bij het beheersen van de burger. Zij vertellen dat zo:


motivering
Om een dienstbare overheid, minder administratieve lasten en hoogwaardige publieke dienstverlening te realiseren voert de overheid de programma’s «Vermindering regeldruk burgers» en «De elektronische overheid» uit. Door innovatie, ontwikkeling van nieuwe instrumenten en doorontwikkeling van de bestaande informatie infrastructuur wordt de overheid slagvaardiger en toegankelijker
.

Na de overheid moet dus ook de burger electronisch worden. Want een electronische burger is wel zo eenvoudig af te handelen.. tenzij die een flinke kortsluiting veroorzaakt.

Natuurlijk gaan de futuristische ambtenaren ook domweg verder met stemcomputers. Dat blijkt uit deze ene zin:
De basisvoorziening Internetstemmen is een generiek multifunctioneel inzetbare internet-stembouwsteen.


Deze ambtelijke science fiction komt hier vandaan:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008

3.10 Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector (artikel 7)


Met dank aan Simon Oosthoek

Geen opmerkingen: