Het gaat hier over stemcomputers.

dinsdag 25 september 2007

de PvdA computer

Er is een nieuwe voorzitter gekozen in de PvdA, een politieke partij die deel uitmaakt van de regering. Er is gekozen met computers, net als eerder bij interne VVD verkiezingen

Zo langzamerhand begin ik een beetje te begrijpen waarom binnen politieke partijen zo weinig weerklank is voor kritiek op stemcomputers: de machtsverhoudingen binnen de partijen steunen op de mogelijkheden van de stemcomputers die de partijen zelf gebruiken. Maar ik blijf het vreemd vinden dat journalisten er zo onverschillig tegenover staan: er is maar liefst zes keer opnieuw geteld voordat er een uitslag is, en zonder redelijke verklaring voor het hertellen.

Trouw:
"Vijf rondes lang kreeg Pronk de meeste nummer-één-stemmen maar steeds geen absolute meerderheid. In de zesde ronde wijzigde het beeld in het voordeel van Ploumen. Zij kreeg uiteindelijk 54 procent van de uitgebrachte stemmen."

Men accepteert kennelijk dat er opnieuw geteld wordt tot er een aanvaardbare uitslag is. De journalistiek maakt hierdoor een murw gekletste indruk. En Jan Pronk is even onverschillig als Al Gore of John Kerry over hun nederlagen.

Maar er gloort hoop. De man die zich als directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving met de Nedap computers bezig heeft moeten houden, mr. H.P. Heida, is ook voorzitter van de stuurgroep Omstreden Democratie en hij mag vrijdag 12 oktober a.s. een startconferentie voor het programma openen op de Laan van Nieuw Oost Indië 300, Den Haag bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, om 12:30 uur.

Geen opmerkingen: