Het gaat hier over stemcomputers.

zondag 30 september 2007

10.000 stemprinters & tellers

Er is een Rapport van de Adviescommissie inrichting verkiezingsproces. Op basis van dat rapport wil de staatssecretaris de regeling goedkeuring stemmachines intrekken, en dat is goed nieuws want dat zou het einde betekenen van de stemcomputer. Maar het is de vraag wat voor regeling er voor in de plaats komt.
Want .. in het rapport wordt geadviseerd om de stemcomputers om te bouwen tot stem-print & tel-computers. Zodat er uiteindelijk toch nog door computers geteld gaat worden.

Een citaat van bladzij 96 uit het rapport:

· Aangenomen mag worden dat bij een aanbesteding voor ongeveer 10.000 stemprinters en stemtellers de prijs voor de apparatuur en programmatuur minstens 20% lager zal kunnen uitvallen dan de stuksprijs die door leveranciers wordt gevraagd.
· Aangenomen is dat programmatuur voor de stemprinter en de stemmenteller nog niet bestaat en dus zal moeten worden ontwikkeld (maatwerk). De kosten hiervan kunnen pas worden bepaald als daarvoor een functioneel en technisch ontwerp is gemaakt en op basis daarvan een berekening kan worden gemaakt van de kosten die met de ontwikkeling gemoeid zijn.
· Maatregelen tegen compromitterende straling (TEMPEST) zijn alleen wenselijk voor de stemprinter. De Commissie heeft verschillende binnen- en buitenlandse deskundigen op dit terrein geraadpleegd. Op basis van de verkregen informatie moet worden aangenomen dat TEMPEST-bestendige apparatuur minimaal twee maal zo duur is als commercieel verkrijgbare apparatuur.

Geen opmerkingen: