Het gaat hier over stemcomputers.

donderdag 22 december 2005

Hee Pechtold!

Vandaag even Pechtold op zijn blog een advies gegeven:

--------------------------------------------
Er zijn twee belangrijke uitgangspunten bij democratische verkiezingen. Dat is een gebeurtenis waarbij burgers direct meewerken aan het bestuur.
Het eerste uitgangspunt is dat een stem in het geheim uitgebracht moet worden zodat men niet gedwongen kan worden om een bepaalde stem uit te brengen.
Het tweede uitgansgpunt is dat de stemmen in het openbaar worden geteld zodat iedereen kan zien dat het eerlijk gebeurt.
Deze twee uitgansgpunten zijn terug te vinden in de Kieswet die is geschreven met het oog op een werkwijze waarbij van papier en potlood gebruik wordt gemaakt.

Nu wordt er inmiddels gestemd met de stemmachine. Het voordeel daarvan is dat de uitslag sneller bekend is. Het nadeel is dat het tellen niet meer in het openbaar gebeurd en de burgers niet meer kunnen, en mogen meewerken aan de controle van de telling. Transparantie is belangrijk in een democratie en zeker wat betreft de tot standkoming van een verkiezingsuitslag. Die is echter afgeschaft met de invoering van de stemmachine!

Heeft de privatisering en automatisering van het tellen van de stemmen geleid tot een situatie die strijdig is met de Kieswet? Het is te vrezen. De openbare telling is immers vervangen door een werkwijze die valt onder de noemer bedrijfsgeheim, waardoor zelfs de WOB niet toegepast kan worden.

Hieruit is voor juristen wellicht de gevolgtrekking te maken dat uw ministerschap geen wettige grondslag heeft. Voor democraten staat vast dat Nederland het predikaat "open democratie" niet langer waard is.
Wat kan miniser Pechtold hier aan doen? Dat is tamelijk eenvoudig. De discussie over stemmachine moet worden heropend en totdat elke twijfel omtrent de werking van het apparaat is weggenomen moet er weer gewoon met potlood en papier worden gestemd, en met de hand worden geteld. Dat is veel werk, en dat is goed, omdat we dat samen moeten doen.

Diebold's leugens bewezen

Nieuws van BlackBoxVoting. Een uitstekende nederlandse uitleg staat op Tweakersnet

Finnish security expert Harri Hursti, together with Black Box Voting, demonstrated that Diebold made misrepresentations to Secretaries of State across the nation when Diebold claimed votes could not be changed on the �memory card� (the credit-card-sized ballot box used by computerized voting machines.

vrijdag 16 december 2005

Amsterdam gaat digitaal

Stemcomputer in gebruik genomen

13 december 2005
-
Djoe Lan Tan
Amsterdam neemt afscheid van het rode potlood en de stemformulieren en verwelkomt de stemcomputer. De stemmachine, die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart operationeel moet zijn, werd maandagavond gelanceerd in aanwezigheid van burgemeester Cohen.

Burgemeester CohenEindelijk is het dan zover. Bij de komende gemeenteraadsverkieizingen in maart 2006 kleuren Amsterdammers niet meer een hokje rood, maar kiezen met een simpele druk op de knop.

Hoe dat stemmen precies in zijn werk gaat, wordt binnenkort uitgelegd op een speciale site, een verkiezingskrant en met spotjes op televisie.


Vijf verkiezingen tegelijk

Met dit nog nieuwe systeem kunnen in Amsterdam vijf verkiezingen tegelijkertijd worden gehouden. Bijvoorbeeld de gemeenteraadsverkiezing, een stadsdeelraadverkiezing, een gekozen burgemeester, een gekozen
stadsdeelvoorzitter en een referendum.

De uitslag van de verkiezingen laat door de komst van de computer minder lang op zich wachten. Het tellen van de stemmen gaat dan namelijk een stuk sneller en gemakkelijker.

Systeem NewVote

Amsterdam heeft in augustus een contract getekend met Sdu Uitgevers voor de levering van het systeem NewVote. Alle 480 stembureaus in de hoofdstad maken hiervan straks gebruik.

bron: www.amsterdam.nl

woensdag 9 november 2005

het "open source" stemexperiment

Kiezen op Afstand Software is een programma voor de computer waarmee kiezers vanuit het buitenland via internetverbindingen en telefoon hebben kunnen meedoen aan de verkiezing van leden van het Europees Parlement. Informatie over dit experiment is te vinden in dit artikel. De software is onderdeel van een experiment met 'het doel te onderzoeken of het stemproces minder plaatsafhankelijk kan worden gemaakt'.
Die software is "open source" maar dat is oud nieuws.

Wat "open source" in het nederlands is weet men in Den Haag nog steeds niet. De broncode van het haagse programma is beschermd onder de "General Public License" - en daar is geen woord frans bij. :-)

Het is vreemd dat computerprogramma's van de nederlandse overheid worden gepubliceerd met een auteursrechtelijke waarschuwing die is bestemd voor de USA. Is die General Public License hier wel geldig? Dat roept de vraag op of Nederlanders in hun land door hun eigen overheid mogen worden gehouden aan wettelijke bepalingen in een buitenlandse taal?! Waarschijnlijk is dat ook onderdeel van het experiment.

Een overzicht van de documentatie van het ministerie is te vinden in Nijmegen. 'Unfortunately they are all in Dutch.'

Over openheid en inzichtelijkheid gesproken.....

donderdag 3 november 2005

Niets nieuws bij de PRDV

Misdaad-verslaggever Peter R. de Vries heeft een begin gemaakt met een politieke partij. Hij wil gaan meedoen met verkiezingen. Op zijn website kan iedereen zich aanmelden als vrijwilliger. Op Webwereld wordt een woordvoerder van PRDV geciteerd die zegt dat er wordt gekeken naar een nieuwe techniek om online verkiezingen mogelijk te maken met 'een behoorlijk niveau van beveiliging'.

zaterdag 29 oktober 2005

American Accountability

Op de fraaie website van The Free Press wordt gemeld dat er een rapport in pdf-formaat is verschenen van de zogeheten Government Accountability Office.

Hier twee opmerkelijke citaten uit het kommentaar:
The United States is the only major democracy that allows private partisan corporations to secretly count and tabulate the votes with proprietary non-transparent software. Rev. Jesse Jackson, among others, has asserted that "public elections must not be conducted on privately-owned machines."
Hee..! Dat vind ik nou ook. Hoewel de machines hier in Nederland natuurlijk geen prive-eigendom zijn, maar aangeschaft door gemeenten, wordt de telling uiteindelijk wel uitgevoerd door de geheime software van een privé bedrijf. Ook de controle op de machines is in de handen van een privé bedrijf zoals Imtech.
But the GAO report now confirms that electronic voting machines as deployed in 2004 were in fact perfectly engineered to allow a very small number of partisans with minimal computer skills and equipment to shift enough votes to put George W. Bush back in the White House.
Dus dit ziet er toch heel ernstig uit! Als bewezen is dat het mogelijk was om doorslaggevende fraude te plegen is dat in feite het failliet van het gebruikte stemsysteem.
Dan moeten er strukturele veranderingen in dat systeem worden aangebracht.

maandag 24 oktober 2005

Polen conservatief Brazilia modern

In Polen zijn verkiezingen gehouden en conservatieve krachten blijken daar sterk te zijn. Ik heb niets vernomen, of op t.v. gezien over stemcomputers in Polen.
In Brazilia is een referendum gehouden over wapenbezit, op t.v. was te zien dat er wel stemcomputers zijn gebruikt. De t.v.camera spiekte even in een stemhokje en betrapte een drukkende vinger op een toetsenbord. Uitkomst: wapens blijven. Modern land, Brazilia.

zondag 23 oktober 2005

Apartheid vote-counting system

Greg Palast, een schrijver en filmer, heeft wederom verontrustend nieuws over systematische verkiezingsfraude in de USA.
Kerry told the NAACP convention that one million African-American votes were not counted in 2000, but in 2004 he would not let it happen again.

But he did let it happen again. More than a million votes in 2004 were cast and not counted.
Lees het hele artikel op www.gregpalast.com onder de terecht schreeuwende kop : DOES AMERICA HAVE AN APARTHEID VOTE-COUNTING SYSTEM?

vrijdag 21 oktober 2005

Een moderne PvdA stemming

Op het aloude webforum van DenHaag.Org werd melding gemaakt van de lijstrekkersverkiezingen bij de haagse afdeling van de PvdA. Het betreft een interne verkiezing waarop de kieswet niet van toepassing is. Aan welke regels zo'n verkiezing moet voldoen is me niet duidelijk, maar kennelijk is er in dit geval genoeg ruimte voor de toepassing van moderne middellen als telefoon, SMS en internet.
Het belangrijkste is natuurlijk de discussie binnen die partij over de manier waarop gestemd en geteld moet worden. Ik ben erg benieuwd naar de overwegingen en heb op het PvdA forum een verzoek gedaan om alle informatie te openbaren.

woensdag 19 oktober 2005

Internet stemmen met Linux in E-Stonia

In Estland is een proef gehouden met het uitbrengen van een stem via een computer met een internet-verbinding in combinatie met een speciaal identiteitsbewijs. Het on-line stem-systeem is op Linux gebaseerd.
Estland heet in het engels Estonia, en de engelse neiging tot woordpelen maakt er nu E-Stonia van.
De proef heet geslaagd omdat alles naar wens is verlopen en men niets heeft gemerkt van problemen.
Dit bericht op www.statesman.com verteld meer, en ook dit bericht op het nederlandstalige Tweakers.net.

In Estland hoeft het tellen van de stemmen dus kennelijk niet op een inzichtelijke, en voor iedereen controleerbare manier te gebeuren. Want Linux is dan wel een open en inzichtelijk besturingssysteem voor Linux-deskundigen, maar voor alle anderen is het dat niet.

zondag 16 oktober 2005

Stemmen in Iraq en Italia

Vandaag waren er volksraadplegingen in Iraq en in Italia. In Iraq betrof het een referendum over de grondwet. De beelden op televisie toonden uit Iraq stembussen met gleuven en mannen met grote stapels papieren. Uit Italia waren er ook beelden van bussen met gleuven en mannen en vrouwen op het stemburo. In Italia was er een soort verkiezing van de oppositieleider, een nieuw soort raadpleging en heel bizonder was dat de kiezers een euro moesten betalen om mee te mogen doen. De opkomst was groot.

De voorstanders van de stemmachine gebruiken vaak de redenering dat het gemak van de stemmachine de opkomst zou bevorderen, en het is ook een argument waarmee het zogenaamde "internetstemmen" wordt aangeprezen. Het feit dat de kosten de opkomst in Italia niet heeft gedrukt is een aanwijzing dat ook het "gemak" geen rol speelt.
Het gaat ook niet om geld of gemak; het gaat erom dat je mee kan tellen, toch?

zaterdag 1 oktober 2005

JA, ik stem vóór: Nieuwe Verkiezingen NU !!

Op een website met de titel: JA, ik stem vóór: Nieuwe Verkiezingen NU !! kan je reageren als je een stem uitbrengt voor vervroegde verkiezingen. Ik heb dat maar gedaan en dit eraan toegevoegd:

Verkiezingen, vervroegd of niet, zijn pas eerlijke verkiezingen als de telling in het openbaar gebeurd. Na de invoering van de stemmachine is de telling niet langer openbaar zodat de burger geen controle meer kan uitoefenen.

Een oproep voor nieuwe verkiezingen is helaas ook een oproep voor kritiekloze acceptatie van de uitslag die zonder burgercontrole tot stand is gekomen.

De verkiezingsuitslag tot stand gekomen met stemcomputers is net zo oncontroleerbaar als deze "stemming".

Op zichzelf is het wel bizonder dat zodoende oppositie tegen deze regering wordt omgevormd tot steun aan mogelijk fraudeleuze verkiezingen.
Ik hoop niet dat dat ook de bedoeling is!

donderdag 29 september 2005

Janmaat en de stemmachine

Gisteravond was er een documentaire over de in 2002 aan een hartfalen overleden drs. Janmaat op de televisie. Hans Janmaat was berucht vanwege zijn anti-immigratie standpunt en hij werd zeer actief getreiterd door zijn collega kamerleden en de media en hardgrondig tegengewerkt door de anti-fascistische beweging.
In een kort fragment hoorde ik Janmaat zeggen dat de stemmachine versneld is ingevoerd en dat de verkiezingsuitslag door computerprogrammeurs wordt bepaald. Daarna was luidkeels hoongelach vanuit het publiek te horen, en zo werd het video-fragment afgesloten.

Onduidelijk bleef welke argumenten Hans Janmaat had voor de verdachtmakingen en hoongelach was het enige tegenargument.

Het is nog steeds zo dat bezwaren tegen de stemmachine een beetje belachelijk worden gevonden. Het idee bestaat dat slechts extreemrechtse losers bezwaren kunnen hebben. Daarentegen is de man die zich voor de stemmachine uitspreekt een weldenkende burger met aanvaardbare standpunten, een winner, een moderne mens die erbij mag horen.
Dat is kennelijk onderdeel van de marketingstrategie bij de invoering van het stemapparaat.

Wat zou Janmaat bedoeld hebben met de versnelde invoering van de stemmachine?

maandag 19 september 2005

Daar gaan de Yankees weer

En daar gaan de Yankees weer... het stemmen per machine is een hele grote fraudezaak in de USA maar men wil dat niet toegeven en toch zal het er eens van moeten komen. Hier is een link naar de laatste rel in de Diebold oplichtingszaak:

zondag 18 september 2005

Duitse en Afghaanse stembussen

Op televisie zijn beelden te zien van verkiezingen in Duitsland en Afghanistan. Het zijn de bekende beelden van papieren stembiljetten die in gleuven van stembussen worden gestoken. In het welvarende en technisch hoogstaande Duitsland en het verwoestte Afghanistan wordt op dezelfde wijze gestemd. Er waren kort geleden ook verkiezingen in Japan, en in het technologisch zeer vooruitstrevende Japan werd ook gewoon gestemd met papier en stembus.

Op ZDNET is er een discussie geopend over de vraag : Should election software be open source?
Als ik de reacties zie ben ik gelukkig dat er ook in de USA mensen zijn die zeggen dat er helemaal geen software en computers nodig zijn bij verkiezingen.

vrijdag 9 september 2005

Overheids automatisering

In het Republikeins Citatenboek las ik een stukje van Paul Fentrop die voorstander is van overheidsautomatisering volgens een voorstel van markies Marie-Jean de Condorcet.
Deze markies, die leefde van 1743 tot 1794, heeft geopperd dat de koning van Frankrijk beter vervangen kon worden door een "automate royal", een mechanische pop voor het uitvoeren van ceremoniële handelingen, zoals het tekenen van wetten en het doorknippen van linten. Dat is goedkoper, betrouwbaarder en geeft geen problemen als die we kennen inzake erfopvolging.

Maar we leven nu in de 21e eeuw en in plaats van de monarch is het beslismoment van het volk, tijdens de verkiezingen, geautomatiseerd door middel van de stemmachine.

De Condorcet was een interessante wiskundige, er is zelfs een nederlands domein op zijn naam op: www.condorcet.nl.
Vandaar kan je doorlinken naar het domein www.condorcet.org waar de gedachten van Condorcet over verkiezingen te vinden zijn, en het Voting Software Project.
Een bezoekje waard!

donderdag 28 juli 2005

Amsterdam koopt stemmachines

Gisteren waren het hele kleine berichtjes zo hier en daar: Amsterdam gaat in augustus een contract tekenen voor stemmachines van het type Newvote van de SDU. Althans, volgens de geprivatiseerde uitgever. En dit volgens de NRC van 27 juli.

zondag 12 juni 2005

actie in de USA

De Electronic Frontier Foundation ziet grote problemen in het stemmen per stemcomputer.

De amerikanen zijn in actie voor de terugkeer van het papier bij de verkiezingen! Voor de engels-lezenden is hier de link
Best E-voting Bill Reintroduced - Lend Your Support!
Tell Congress to stand up for election reform!


Ook in het nederlands is weer een artikel verschenen over de noord-amerikaanse stemcomputer fraude, bij Daanspeak met de titel:
Wetenschappelijke analyse over verkiezingen VS
Stemuitslag mogelijk gemanipuleerd


Bij Daanspeak staat ook dit uitstekende overzicht van artikelen over stemfraude in de USA

donderdag 9 juni 2005

haagse wartaal

De antwoorden op de vragen zijn binnen ....

-----------------------------
Inzake: stemmen tellen voor Referendum over het verdrag tot vaststelling van een Europese Grondwet.

De gemeenteraad

Het raadslid de heer M.F. Dufresne heeft op 3 mei 2005 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Ingevolge het bepaalde in artikel 35, lid 4, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.

1.

Op welke wijze is het College van plan de stemmen te tellen die bij het referendum over de Europese Grondwet zullen worden uitgebracht?

De stemmen die op 1 juni 2005 in 246 stemlokalen in Den Haag worden uitgebracht worden geteld middels het uitlezen van de stemgeheugens uit de stemmachines waarop de kiezers hun stem op 1 juni 2005 uitbrengen. Het aantal stemmen voor, het aantal tegen ( het totaal van deze twee is het aantal geldige stemmen) en het aantal blanco. Het aantal blanco stemmen telt mee voor het opkomstpercentage. Het uitlezen van de stemgeheugens is gekoppeld aan het Integraal Stem Systeem dat hoort bij de stemmachines die worden gebruikt. Het papieren strookje met de aantallen wordt geprint uit de stemmachine. Het strookje wordt aan het proces-verbaal Wrreg 11/ N10-3 geniet.

De stemgeheugens worden vanaf 21.00 uur (sluiting stembureaus) naar het dichtstbijzijnde stadsdeel-kantoor gebracht door de wijkambtenaar. Hier worden ze afgetekend, wordt de uitslag ingelezen op de daartoe opgestelde PC’s en doorgezonden naar de centrale uitslag-PC op het Spui die de totaaluitslag genereert van alle Stadsdeelkantoren. Als het laatste stemgeheugen is ingelezen maakt de burgemeester de (voorlopige) Haagse uitslag bekend.

De stemmen uitgebracht door de Kiezers buiten Nederland komen van de briefstembureaus waar deze kiezers hun stembiljetten naar toegezonden hebben; Op 1 juni 2005 worden de enveloppen waarin de stembiljetten zich bevinden geopend en geteld.

Er zijn 9 buitenlandse briefstembureaus en 6 briefstembureaus in het gemeentehuis.

De briefstembureauleden tellen de aantallen biljetten met de hand en vermelden de totalen in het hiertoe bestemde proces-verbaal Wrreg 11/N 10-2; het aantal stemmen voor, het aantal stemmen tegen (het totaal van deze twee is het aantal geldige stemmen) en het aantal ongeldige stemmen.

Het aantal ongeldige stemmen telt mee voor het opkomstpercentage. De stembiljetten die bij briefstemmen worden gebruikt worden bij het Referendum met de hand geteld.

Op donderdag 2 juni zijn de uitslagen van de briefstembureaus opgeteld bij de voorlopige Haagse uitslag van woensdag 1 juni. Deze definitieve Haagse uitslag (uitslag Den Haag plus Nederlandse kiezers in het buitenland) wordt genoteerd in het PV Wrreg 11/Trw 125 Vrijdagochtend 3 juni maakt het Hoofdstembureau van kieskring 12 (is Den Haag) de definitieve uitslag bekend middels het PV Wrreg 14.

2.

Is het College van mening dat de telling op een open en inzichtelijke wijze moet gebeuren?

Ja, alleen stemmachine is zo geplaatst dat de privacy van de kiezer gewaarborgd is.

De tafel voor het stembureau is zo geplaatst dat de kiezers de verrichtingen van de 4 stembureauleden nauwkeurig kunnen gadeslaan. Ieder stembureau beschikt over de wettelijke voorschriften die op de stemming betrekking hebben. Op een display gekoppeld aan de stemmachine is inzichtelijk voor de aanwezigen hoeveel kiezers hebben gestemd. Om 21.00 uur mag niet meer gestemd worden en wordt de deur van het stemlokaal gesloten waarna deze direct weer wordt geopend voor belangstellenden die de uitslag van dat stembureau willen bijwonen. De telling vindt plaats door middel van het uitdraaien van het strookje uit het stemgeheugen. De voorzitter van het betreffende stembureau maakt de uitslag ter plekke bekend, vult het PV Wrreg N/10-3 in en bevestigd het strookje aan het proces verbaal. Dit gebeurt op een open en inzichtelijke wijze.

Ook op de Stadsdeelkantoren is het proces van afgeven, afvinken en inlezen van de stemgeheugens inzichtelijk voor belangstellenden. Dit geldt tevens voor de ontvangst van de uitslagen van alle ingelezen stemgeheugens van de 8 Stadsdeelkantoren op het gemeentehuis.

3.

Kunnen de gemeenteraadsleden meetellen?

Stembureauleden worden voorafgaand aan de dag van stemming benoemd. Gemeenteraadsleden kunnen uitsluitend meetellen als zij tot stembureaulid zijn benoemd. Op de briefstembureaus worden de stembiljetten handmatig geteld. Het aantal stemmen van de stemgeheugens van de stemmachines wordt electronisch uitgeprint. Daarnaast geldt het wetsartikel uit de Kieswet J 14: “De leden van een stembureau geven tijdens de uitoefening van hun functie geen blijk van hun politieke gezindheid”.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
D.M.F. Jongen B.J. Bruins, lo.

bron: ris.denhaag.nl

zaterdag 4 juni 2005

Geachte mevrouw Halsema,

Via de web-pagina van Groen Links heb ik het geacht kamerlid Halsema de volgende tekst gestuurd:

-----------

Geachte mevrouw Halsema,

Tijdens een nieuwsuitzending op de dag van het referendum heb ik u op de televisie demonstratief zien zwaaien met een ingevuld stembiljet. Dat gebeurde in een stemburo voordat u het formulier in de stembus deed. Daarbij gaf u duidelijk te kennen dat u een voorstem uitbracht.
Uw gedrag was in strijd met artikel J 36 van de kieswet. Daarin staat: "In het stemlokaal worden geen activiteiten ontplooid die erop gericht zijn de kiezers in hun keuze te beïnvloeden."

Ik neem aan dat bent meegesleept door de lieden van de televisieploeg die daar aan het werk waren, en dat u spijt heeft van deze gebeurtenis.

Ik vraag u dringend om alles in het werk te stellen om voortaan de invloed van de televisie rond de verkiezingen aan banden te leggen.

Overigens ben ik van mening dat elke uitslag die stand komt door stemmachines onrechtmatig is.

hoogachtend,

Van Drukken

donderdag 2 juni 2005

Persbericht Kiesraad: officiële uitslag referendum

De Kiesraad zal in zijn hoedanigheid van centraal stembureau tijdens een openbare zitting op maandag 6 juni om 16:00 uur de officiële uitslag van het referendum over de Europese Grondwet bekend maken. De bekendmaking zal plaatsvinden in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. Een ieder die dat wenst kan hierbij aanwezig zijn.

Tijdens de openbare zitting zal de voorzitter van de Kiesraad, de heer Kummeling, verslag doen van het onderzoek van de Kiesraad naar de geldigheid van de stemming en de juistheid van de vaststelling van de uitkomsten van de stemming door de stembureaus en de hoofdstembureaus. De aanwezige kiezers worden in de gelegenheid gesteld mondeling bezwaren in te brengen. Aan het slot van de zitting zal een afschrift van het proces-verbaal aan de voorzitter van de Tweede Kamer worden overhandigd.

Bezoekers worden verzocht zich te melden bij de ingang van het kamergebouw aan de Lange Poten 4 en dienen over een geldig legitimatiebewijs te beschikken. Vanwege de veiligheidscontrole is het raadzaam uiterlijk 15:30 uur aldaar aanwezig te zijn. Pers kan zich tot en met donderdag 2 juni 16:00 uur aanmelden door het accreditatieformulier in te vullen (te downloaden in de rechterzijbalk van uw scherm). Voor overige informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Kiesraad (e-mail: kiesraad@minbzk.nl ; tel. 070 – 426 62 66).

bron: http://www.kiesraad.nl/nieuwsberichten/persbericht_kiesraad

woensdag 1 juni 2005

stem etiquette

De etiquette in nederlandse stemburo's is slonzig.
Op RTL 4 zag ik een camera inzoomen op knoppen die op dat moment werden ingedrukt.
Dat die cameramensen geen respect tonen voor het stemgeheim is tot daar aan toe, maar dat ze door hun werkgever niet worden teruggefloten is ernstig. Dat het materiaal wordt uitgezonden is schandalig, en dat niemand er iets van zegt, of minstens proces-verbaal opmaakt, is tekenend voor het verval van de waarden die heersten rond de verkiezingen.
Het feit dat de mensen die toezicht zouden moeten houden op de gang van zaken op het stemburo dergelijke schending van de privacy en zulk disrespect voor het stemgeheim op laffe wijze tolereren is heel jammer.

Femke Halsema kwam in beeld terwijl zij demonstratief met haar stembiljet zwaaide waarop een voor-stem was ingevuld. Het was een papieren biljet, ze stemde in Amsterdam. En dat, terwijl ik dacht dat het maken van propaganda voor het eigen standpunt op en rond het stemburo niet is toegestaan.

Hierover heb ik bij de kiesraad het volgende gevonden:
----------------------------
Omgeving stemlokaal
De Kieswet geeft geen regels omtrent de propaganda in de omgeving van het stemlokaal, maar regelt alleen dat kiezers niet beïnvloed mogen worden in het stemlokaal (artikel J 36 Kieswet). Het aanplakken van posters in de buurt van of aan de buitenzijde van een stembureau is derhalve toegestaan (mits niet strijdig met het al genbomende artikel 2.4.2, vierde lid, van de model-APV of bij onroerende zaken met toestemming van de rechthebbende).
De media benaderen graag mensen die een stembureau verlaten. Op de openbare weg is dit in principe vrij. Indien dit gebeurt op een terrein (bijvoorbeeld een schoolplein) kan de rechthebbende van dit terrein op grond van zijn eigenaarbevoegdheid de personen vragen zich te verwijderen. Daarnaast kan, als activiteiten de behoorlijke voortgang in het stembureau beïnvloeden, de voorzitter van het stembureau maatregelen nemen (artikel J 38 Kieswet).
-----------------------------
bron: http://www.kiesraad.nl/contents/pages/7775/veelgesteldevragen.pdf

Merk op dat hier wordt gesproken over de omgeving van het stemlokaal, en niet over in het stemlokaal
Volgens de Haagsche Courant zou de blanco-knop onduidelijk zijn gepositioneerd op de stemmachine.
Woordvoerder Krijnen van de Kiesraad erkende dat er in Delft verkeerde voorlichting is gegeven toen daar is gezegd dat de blanco-knop niet bestaat.

Nergens nieuws over de wijze van tellen en de gang van zaken rond de telling.

JP stemmachine

Ik heb ontdekt dat Google de mogelijkheid bied om volledig geautomatiseerd te worden geattendeerd op nieuw verschenen websites waarin een door je zelf op te geven sleutelwoord staat.

Google stuurt mij nu automatisch alle nieuwe websites waarin het woord 'stemmachine' voorkomt.
Ik heb nu verschillende meldingen van websites die over een stemmachine schrijven, maar allemaal schrijven ze over JP's stemmachine, en dat is een propaganda filmpje van de SP.
Het is te zien op:
http://www.sp.nl/nieuws/actie/grondwet/stemmachine/

Daarmee bewijst de SP dat ze geen belangstelling hebben voor een transparante telling van de stemmen.

woensdag 4 mei 2005

vragen


van: Van Drukken
datum: 4 mei 2005 16:56
onderwerp: vragen
aan: leefbaar@denhaag.nl


geacht College,


Op welke wijze is het College van plan de stemmen te tellen die bij het referendum over de Europese grondwet zullen worden uitgebracht?


Is het College van mening dat de telling op een open en inzichtelijke wijze moet gebeuren?


Kunnen gemeenteraadsleden meetellen?


--

dinsdag 29 maart 2005

www.republikeinse-socialisten.nl

Op 10 maart vond ik op de site van de www.republikeinse-socialisten.nl medestanders die ook van mening blijken te zijn dat stemcomputers afgeschaft moeten worden. Ik heb een notitie achtergelaten, maar er is tot nu toe geen reactie gekomen. (Had ik maar niet moeten zeuren over Microsoft natuurlijk.) Dit was mijn bericht:Complimenten voor de stellingname voor de republiek.

Het programmapunt dat er niet meer met stemcomputers moet worden geteld maar gewoon met de hand, spreekt mij bizonder aan!
Het stemmen via een blackbox is een monarchistische truc, en kan alleen worden gepikt door mensen die in sprookjes geloven. Het sprookje van de onpartijdige, boven de partijen staande organisatie die geen inkijk nodig heeft om op het rechte pad te blijven.

Kritiek heb ik echter op het feit dat de socialische republikeinen gebruik maken van Microsoft programma's. Kan deze website niet gewoon met vrije software worden opgebouwd? Natuurlijk wel, en nog goedkoper en veiliger ook!
Dit is zo echt geen gezicht!

Stemmen moet.nl

Op de site Stemmen moet! heb ik het volgende commentaar gezet:Stemmen is een recht! Het tellen van de stemmen is een zeer belangrijk onderdeel van de verkiezingen. Het aanwezig zijn bij de telling is ook een recht. Zodoende kan iedereen met eigen ogen zien dat er eerlijk wordt geteld. Dat was vroeger. Nu kan niemand meer zien dat er eerlijk wordt geteld. Want het tellen wordt door een machine gedaan. Wie nu gaat stemmen gaat akkoord met een uitslag die niet kan worden gecontroleerd door stemmers. Maar elke stem moet kunnen meetellen. Zo was het vroeger, en zo moet het weer worden.
Elke stem moet kunnen meetellen!

woensdag 23 maart 2005

nog een keer

Op DenHaag.org heb ik me weer laten verleiden tot een commentaar. Nu op een stukje van BromSnor

Ach.

dinsdag 22 maart 2005

van Lente op denhaag.org

Op Denhaag.org heb ik opgemerkt dat de burger niet mag meetellen in een commentaar op een stukje van Jan de Wandelaar. Ik schreef over ICT-misbruik bij verkiezingen. Robert van Lente, althans iemand die zich van die naam heeft bediend, heeft daar wel zeer kort op gereageerd, waardoor ik mij toch weer genoodzaakt zag een repliek te typen.

Verder niet veel nieuws.

woensdag 16 maart 2005

Fwd: rapport 'internet en democratie’

---------- Forwarded message ----------
From: Van Drukken
Date: Wed, 16 Mar 2005 11:22:53 +0100
Subject: rapport 'internet en democratie'
To: info@forumdemocratie.nl

geachte,

In 2001 is in opdracht van het FDO bestuur een inventarisatie gemaakt van de onderzoeken en debatten die tot dusver hebben plaatsgevonden rond het thema 'internet en democratie'. Dit rapport staat merkwaardig genoeg niet op het internet maar kan per e-mail bij het Forum voor Democratische Ontwikkeling worden aangevraagd welk verzoek ik de stichting bij deze doe toekomen.

Van deze gelegenhied maak ik gaarne gebruik om nog een andere vraag te stellen: het FDO is een onafhankelijke stichting die in november 1999 door de toenmalig minister van Binnenlandse Zaken is opgericht. Mijn vraag is waarvan de stichting onafhankelijk is.

In afwachting van uw antwoord
en bij voorbaat dank
verblijf ik,

Van Drukken

--
vandrukken.blogspot.com


dinsdag 15 maart 2005

stemmachine

geacht Instituut,

Toen ik op zoek was naar informatie over de stemmachine kwam ik op uw fraaie website terecht. Mijn complimenten voor de uitgebreide informatie die daarop wordt geboden.
Over de stemmachine kwam ik van u het volgende te weten:

-------------------------------------------
Stemmachine

Officieel omschreven als 'elektronische stemmachine'. Steeds meer gemeenten kiezen voor het gebruik van dit apparaat ter vervanging van stembiljet en stembus. Tijdwinst is er vooral bij het tellen van de stemmen. Vrijwel direct na het sluiten van het stembureau kan de uitslag worden berekend.
-------------------------------------------

Wat mij verbaast is dat het instituut slechts 1 verschil aangeeft tussen handmatig tellen en machinaal tellen, namelijk de snelheid.

Er zijn ook andere verschillen. De mate van transparantie van het proces is bij handmatig tellen groot en bij machinaal tellen klein.
Bij handmatig tellen zijn de kosten niet groot en bij machinaal tellen wel, en bij handmatig tellen worden burgers betrokken terwijl bij machinaal tellen een bedrijf wordt ingeschakeld.
Waarom schenkt het instituut bij de voorlichting aan het publiek geen aandacht aan deze zaken?

graag verneem ik uw antwoord,

hoogachtend,

van Drukken

zondag 13 maart 2005

Een Blog? Welja.
Het onderwerp zal niets anders zijn dan de stemmachine, ook wel de stemcomputer genoemd.
Het apparaat met knopjes waarop gedrukt wordt vanwege het idee dat in de nederlandse democratie iedere stem telt, maar dat de uitgebrachte stemmen mogen worden geteld door een machine van een ondemocratisch bedrijf dat de werking van het apparaat geheim houdt.

Ik ga zo'n beetje volgen hoe het met deze dingen gaat.

Er wordt overigens in Nederland met twee verschillende apparaten stemmen geteld. De ene is van de SDU. De meeste apparaten zijn van de Nedap.

Blogarchief