Het gaat hier over stemcomputers.

woensdag 16 maart 2005

Fwd: rapport 'internet en democratie’

---------- Forwarded message ----------
From: Van Drukken
Date: Wed, 16 Mar 2005 11:22:53 +0100
Subject: rapport 'internet en democratie'
To: info@forumdemocratie.nl

geachte,

In 2001 is in opdracht van het FDO bestuur een inventarisatie gemaakt van de onderzoeken en debatten die tot dusver hebben plaatsgevonden rond het thema 'internet en democratie'. Dit rapport staat merkwaardig genoeg niet op het internet maar kan per e-mail bij het Forum voor Democratische Ontwikkeling worden aangevraagd welk verzoek ik de stichting bij deze doe toekomen.

Van deze gelegenhied maak ik gaarne gebruik om nog een andere vraag te stellen: het FDO is een onafhankelijke stichting die in november 1999 door de toenmalig minister van Binnenlandse Zaken is opgericht. Mijn vraag is waarvan de stichting onafhankelijk is.

In afwachting van uw antwoord
en bij voorbaat dank
verblijf ik,

Van Drukken

--
vandrukken.blogspot.com


1 opmerking:

Van Drukken zei

Ik heb antwoord!
---------------------------------
Geachte heer / mevrouw Van Drukken,

Hierbij stuur ik u het door u aangevraagde rapport op. Ten aanzien van uw andere vraag: het FDO is opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en ontvangt hier ook jaarlijks subsidie van. Wij zijn echter geheel onafhankelijk van hen, en laten ons dan ook op geen enkele manier door de overheid aansturen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Crista Huisman