Het gaat hier over stemcomputers.

zaterdag 17 mei 2008

Stemmen met potlood en papier

Het is zo ongeveer voor elkaar, zou je denken. Op 16 mei 2008 geeft de rijksoverheid het toe met deze woorden: Zolang er geen goed alternatief is, stemt Nederland met potlood en papier. Dit heeft de ministerraad besloten ...
Maarr eh.. wat is "stemmen" ook alweer? Ze bedoelen het "aanwijzen van de gewenste kandidaat" en niet het tellen van de stemmen en daarover wordt gezegd: Het is mogelijk dat huidige belemmeringen voor het invoeren van een stemprinter in de toekomst zullen verdwijnen.

Dus het gedoe met het tellen is nog niet klaar.
Wat betreft het gebruik van apparatuur en programmatuur bij het tellen van de stemmen – ook geadviseerd door de adviescommissie inrichting verkiezingsproces – heeft het kabinet besloten tot proeven met twee varianten. Deze varianten zijn voorgesteld door de Expertgroep. In de ene variant worden gekozen kandidaten opgelezen en door een ander stembureaulid met een barcode gescand. Het scanapparaat is verbonden aan een teller. In de tweede variant worden de namen van de gekozen kandidaten opgelezen en voert een ander stembureaulid deze in een telapparaat in. Als de proeven positief verlopen, worden eisen voor apparatuur en programmatuur opgesteld en wettelijk vastgelegd.

Het valt op dat de Expertgroep niets doet met het gegeven dat het tellen in het openbaar moet gebeuren. Die openbaarheid is ook met technische middellen te verbeteren. Pas na de invoering van de kieswet hebben we kennis gemaakt met de mogelijkheden van televisie en internet. Het is nu technisch mogelijk om alle tel-processen voor iedereen inzichtelijk te maken. Alle telburo's kunnen op internet-tv, en iedereen kan dan overal meetellen. Alles is klaar voor gedistribueerde controle waarmee het vertrouwen in democratische processen alleen maar kan toenemen.
Toch vreemd dat er nog geen handige zakenlieden met zo'n verhaal zijn gekomen. Wellicht staat er nog geen pot met geld klaar voor experimenten in die richting.