Het gaat hier over stemcomputers.

donderdag 2 juni 2005

Persbericht Kiesraad: officiële uitslag referendum

De Kiesraad zal in zijn hoedanigheid van centraal stembureau tijdens een openbare zitting op maandag 6 juni om 16:00 uur de officiële uitslag van het referendum over de Europese Grondwet bekend maken. De bekendmaking zal plaatsvinden in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. Een ieder die dat wenst kan hierbij aanwezig zijn.

Tijdens de openbare zitting zal de voorzitter van de Kiesraad, de heer Kummeling, verslag doen van het onderzoek van de Kiesraad naar de geldigheid van de stemming en de juistheid van de vaststelling van de uitkomsten van de stemming door de stembureaus en de hoofdstembureaus. De aanwezige kiezers worden in de gelegenheid gesteld mondeling bezwaren in te brengen. Aan het slot van de zitting zal een afschrift van het proces-verbaal aan de voorzitter van de Tweede Kamer worden overhandigd.

Bezoekers worden verzocht zich te melden bij de ingang van het kamergebouw aan de Lange Poten 4 en dienen over een geldig legitimatiebewijs te beschikken. Vanwege de veiligheidscontrole is het raadzaam uiterlijk 15:30 uur aldaar aanwezig te zijn. Pers kan zich tot en met donderdag 2 juni 16:00 uur aanmelden door het accreditatieformulier in te vullen (te downloaden in de rechterzijbalk van uw scherm). Voor overige informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Kiesraad (e-mail: kiesraad@minbzk.nl ; tel. 070 – 426 62 66).

bron: http://www.kiesraad.nl/nieuwsberichten/persbericht_kiesraad

Geen opmerkingen: