Het gaat hier over stemcomputers.

zaterdag 4 juni 2005

Geachte mevrouw Halsema,

Via de web-pagina van Groen Links heb ik het geacht kamerlid Halsema de volgende tekst gestuurd:

-----------

Geachte mevrouw Halsema,

Tijdens een nieuwsuitzending op de dag van het referendum heb ik u op de televisie demonstratief zien zwaaien met een ingevuld stembiljet. Dat gebeurde in een stemburo voordat u het formulier in de stembus deed. Daarbij gaf u duidelijk te kennen dat u een voorstem uitbracht.
Uw gedrag was in strijd met artikel J 36 van de kieswet. Daarin staat: "In het stemlokaal worden geen activiteiten ontplooid die erop gericht zijn de kiezers in hun keuze te beïnvloeden."

Ik neem aan dat bent meegesleept door de lieden van de televisieploeg die daar aan het werk waren, en dat u spijt heeft van deze gebeurtenis.

Ik vraag u dringend om alles in het werk te stellen om voortaan de invloed van de televisie rond de verkiezingen aan banden te leggen.

Overigens ben ik van mening dat elke uitslag die stand komt door stemmachines onrechtmatig is.

hoogachtend,

Van Drukken

3 opmerkingen:

Cathelijne zei

Is hier al een reactie op gekomen?

Van Drukken zei

Zodra er nieuws is zal ik het hier plaatsen!
Er is helaas dus nog geen antwoord op mijn berichtje, van mevrouw Halsema of haar secretariaat.

Van Drukken zei

From: ORG-FRC-GroenLinks GroenLinks@tweedekamer.nl
To: vandrukken@gmail.com
Date: Jun 27, 2005 11:16 AM
Subject: Re: Contact met Femke Halsema


Geachte heer/mevrouw Van Drukken,

Hartelijk dank voor uw e-mail van 4 juni 2005 die wij in goede orde hebben ontvangen. Wij stellen het zeer op prijs dat u de moeite heeft genomen ons te schrijven. Voor GroenLinks zijn vragen en opmerkingen uit de samenleving heel belangrijk.

De hoeveelheid reacties die wij ontvangen maakt het helaas niet altijd mogelijk om op elke brief persoonlijk en inhoudelijk in te gaan. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. U kunt er echter wel van op aan dat uw opmerkingen ter harte zijn genomen door onze fractie.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Kirsten Fröhlich
Publieksdienst Tweede-Kamerfractie GroenLinks