Het gaat hier over stemcomputers.

woensdag 1 juni 2005

stem etiquette

De etiquette in nederlandse stemburo's is slonzig.
Op RTL 4 zag ik een camera inzoomen op knoppen die op dat moment werden ingedrukt.
Dat die cameramensen geen respect tonen voor het stemgeheim is tot daar aan toe, maar dat ze door hun werkgever niet worden teruggefloten is ernstig. Dat het materiaal wordt uitgezonden is schandalig, en dat niemand er iets van zegt, of minstens proces-verbaal opmaakt, is tekenend voor het verval van de waarden die heersten rond de verkiezingen.
Het feit dat de mensen die toezicht zouden moeten houden op de gang van zaken op het stemburo dergelijke schending van de privacy en zulk disrespect voor het stemgeheim op laffe wijze tolereren is heel jammer.

Femke Halsema kwam in beeld terwijl zij demonstratief met haar stembiljet zwaaide waarop een voor-stem was ingevuld. Het was een papieren biljet, ze stemde in Amsterdam. En dat, terwijl ik dacht dat het maken van propaganda voor het eigen standpunt op en rond het stemburo niet is toegestaan.

Hierover heb ik bij de kiesraad het volgende gevonden:
----------------------------
Omgeving stemlokaal
De Kieswet geeft geen regels omtrent de propaganda in de omgeving van het stemlokaal, maar regelt alleen dat kiezers niet beïnvloed mogen worden in het stemlokaal (artikel J 36 Kieswet). Het aanplakken van posters in de buurt van of aan de buitenzijde van een stembureau is derhalve toegestaan (mits niet strijdig met het al genbomende artikel 2.4.2, vierde lid, van de model-APV of bij onroerende zaken met toestemming van de rechthebbende).
De media benaderen graag mensen die een stembureau verlaten. Op de openbare weg is dit in principe vrij. Indien dit gebeurt op een terrein (bijvoorbeeld een schoolplein) kan de rechthebbende van dit terrein op grond van zijn eigenaarbevoegdheid de personen vragen zich te verwijderen. Daarnaast kan, als activiteiten de behoorlijke voortgang in het stembureau beïnvloeden, de voorzitter van het stembureau maatregelen nemen (artikel J 38 Kieswet).
-----------------------------
bron: http://www.kiesraad.nl/contents/pages/7775/veelgesteldevragen.pdf

Merk op dat hier wordt gesproken over de omgeving van het stemlokaal, en niet over in het stemlokaal
Volgens de Haagsche Courant zou de blanco-knop onduidelijk zijn gepositioneerd op de stemmachine.
Woordvoerder Krijnen van de Kiesraad erkende dat er in Delft verkeerde voorlichting is gegeven toen daar is gezegd dat de blanco-knop niet bestaat.

Nergens nieuws over de wijze van tellen en de gang van zaken rond de telling.

Geen opmerkingen: