Het gaat hier over stemcomputers.

woensdag 9 november 2005

het "open source" stemexperiment

Kiezen op Afstand Software is een programma voor de computer waarmee kiezers vanuit het buitenland via internetverbindingen en telefoon hebben kunnen meedoen aan de verkiezing van leden van het Europees Parlement. Informatie over dit experiment is te vinden in dit artikel. De software is onderdeel van een experiment met 'het doel te onderzoeken of het stemproces minder plaatsafhankelijk kan worden gemaakt'.
Die software is "open source" maar dat is oud nieuws.

Wat "open source" in het nederlands is weet men in Den Haag nog steeds niet. De broncode van het haagse programma is beschermd onder de "General Public License" - en daar is geen woord frans bij. :-)

Het is vreemd dat computerprogramma's van de nederlandse overheid worden gepubliceerd met een auteursrechtelijke waarschuwing die is bestemd voor de USA. Is die General Public License hier wel geldig? Dat roept de vraag op of Nederlanders in hun land door hun eigen overheid mogen worden gehouden aan wettelijke bepalingen in een buitenlandse taal?! Waarschijnlijk is dat ook onderdeel van het experiment.

Een overzicht van de documentatie van het ministerie is te vinden in Nijmegen. 'Unfortunately they are all in Dutch.'

Over openheid en inzichtelijkheid gesproken.....

1 opmerking:

Van Drukken zei

De link naar www.minbzk.nl/grondwet_en/verkiezingen/inspringthema_s/kiezen_op_afstand/persberichten/experimenten_bij
is door het ministerie veranderd. Als men er nu opp klikt komt er een pagina met de gebruikelijke nietszeggende ambtenarenklets. Hieronder staat de oorspronkelijke tekst die uit Google's cache is geplukt.

--------------------
Experimenten bij verkiezing leden van het Europees Parlement
Experimenten bij verkiezing leden van het Europees Parlement

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement twee experimenten uitgevoerd in het kader van het project Kiezen op Afstand. Het project heeft tot doel te onderzoeken of het stemproces minder plaatsafhankelijk kan worden gemaakt. Voor het eerst hebben kiezers per internet en telefoon kunnen stemmen. Kiezers die vanuit het buitenland kun stem mochten uitbrengen hebben dat gedaan tussen 1 en 10 juni 2004. In die periode zijn 5351 stemmen per internet en telefoon uitgebracht.

Voor dit experiment is gebruik gemaakt van een stemdienst die in opdracht van het ministerie van BZK is gemaakt. De minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (BVK), Thom de Graaf, heeft besloten de specifiek voor deze stemdienst ontwikkelde programmatuur openbaar te maken en als open source beschikbaar te stellen. Vanaf 21 juni 2004 is de programmatuur op de website van het programma Open Standaarden en Open Source Software, onderdeel van de Stichting ICTU, te vinden.

Op 10 juni 2004 is in de gemeenten Assen, Deventer, Heerlen en Nieuwegein geƫxperimenteerd met het stemmen in een stemlokaal van eigen keuze. De eerste indrukken over dit experiment zijn positief, zoals uit uitlatingen van zowel kiezers over het gemak voor de kiezer als van de betrokken gemeenten blijkt.

Beide experimenten zullen de komende weken geƫvalueerd worden.