Het gaat hier over stemcomputers.

donderdag 22 december 2005

Hee Pechtold!

Vandaag even Pechtold op zijn blog een advies gegeven:

--------------------------------------------
Er zijn twee belangrijke uitgangspunten bij democratische verkiezingen. Dat is een gebeurtenis waarbij burgers direct meewerken aan het bestuur.
Het eerste uitgangspunt is dat een stem in het geheim uitgebracht moet worden zodat men niet gedwongen kan worden om een bepaalde stem uit te brengen.
Het tweede uitgansgpunt is dat de stemmen in het openbaar worden geteld zodat iedereen kan zien dat het eerlijk gebeurt.
Deze twee uitgansgpunten zijn terug te vinden in de Kieswet die is geschreven met het oog op een werkwijze waarbij van papier en potlood gebruik wordt gemaakt.

Nu wordt er inmiddels gestemd met de stemmachine. Het voordeel daarvan is dat de uitslag sneller bekend is. Het nadeel is dat het tellen niet meer in het openbaar gebeurd en de burgers niet meer kunnen, en mogen meewerken aan de controle van de telling. Transparantie is belangrijk in een democratie en zeker wat betreft de tot standkoming van een verkiezingsuitslag. Die is echter afgeschaft met de invoering van de stemmachine!

Heeft de privatisering en automatisering van het tellen van de stemmen geleid tot een situatie die strijdig is met de Kieswet? Het is te vrezen. De openbare telling is immers vervangen door een werkwijze die valt onder de noemer bedrijfsgeheim, waardoor zelfs de WOB niet toegepast kan worden.

Hieruit is voor juristen wellicht de gevolgtrekking te maken dat uw ministerschap geen wettige grondslag heeft. Voor democraten staat vast dat Nederland het predikaat "open democratie" niet langer waard is.
Wat kan miniser Pechtold hier aan doen? Dat is tamelijk eenvoudig. De discussie over stemmachine moet worden heropend en totdat elke twijfel omtrent de werking van het apparaat is weggenomen moet er weer gewoon met potlood en papier worden gestemd, en met de hand worden geteld. Dat is veel werk, en dat is goed, omdat we dat samen moeten doen.

4 opmerkingen:

Leon zei

Op dit moment ben ik bezig met een Wobverzoek bij MinBZK ivm de plannen van de gemeente Beverwijk en het bedrijf Gemeenteweb om stemmen via internet mogelijk te maken.

Via de link onder m'n naam is meer informatie over die procedure te vinden. Dat dossier wordt bijgewerkt als er een nieuwe reactie is.

Sander zei

De controleerbaarheid is inderdaad in het geding. Bij stemmen via het internet zoals Leon aankaart is dit zelfs nog een veel groter gevaar.

Gemak dient de mens, of dient het de regering?

Van Drukken zei

Ik heb inmiddels het volgende antwoord namens excellentie Pechtold ontvangen:
-------------------------------
Van: Postbus Wetgeving [Wetgeving@minbzk.nl]
Aan: vandrukken@gmail.com
Datum: 26-jan-2006 11:57

Geachte heer Van Drukken,

Bijgevoegd vindt u een antwoord op uw bericht van 22-12-2005.

Vriendelijke groet,

Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving.

---------------------
handtekening dczw.pdf
71 K Downloaden

FransGroenendijk zei

Hartgrondig mee eens.
Het stemmen zonder papier bedreigt op z'n minst het vetrouwen in de democratie zo niet de democratie zelf.