Het gaat hier over stemcomputers.

donderdag 29 september 2005

Janmaat en de stemmachine

Gisteravond was er een documentaire over de in 2002 aan een hartfalen overleden drs. Janmaat op de televisie. Hans Janmaat was berucht vanwege zijn anti-immigratie standpunt en hij werd zeer actief getreiterd door zijn collega kamerleden en de media en hardgrondig tegengewerkt door de anti-fascistische beweging.
In een kort fragment hoorde ik Janmaat zeggen dat de stemmachine versneld is ingevoerd en dat de verkiezingsuitslag door computerprogrammeurs wordt bepaald. Daarna was luidkeels hoongelach vanuit het publiek te horen, en zo werd het video-fragment afgesloten.

Onduidelijk bleef welke argumenten Hans Janmaat had voor de verdachtmakingen en hoongelach was het enige tegenargument.

Het is nog steeds zo dat bezwaren tegen de stemmachine een beetje belachelijk worden gevonden. Het idee bestaat dat slechts extreemrechtse losers bezwaren kunnen hebben. Daarentegen is de man die zich voor de stemmachine uitspreekt een weldenkende burger met aanvaardbare standpunten, een winner, een moderne mens die erbij mag horen.
Dat is kennelijk onderdeel van de marketingstrategie bij de invoering van het stemapparaat.

Wat zou Janmaat bedoeld hebben met de versnelde invoering van de stemmachine?

1 opmerking:

Anoniem zei

Hi. You are welcome to visit my site where you can find information on : penis enlargement