Het gaat hier over stemcomputers.

maandag 11 september 2006

Wie zijn die mensen?

Wie zijn de mensen die de stemcomputer hebben ingevoerd? Het is een onduidelijke groep maar er zitten in ieder geval mensen in de Tweede Kamer bij omdat de wet "aangepast" moest worden. De stemcomputer voldoet niet aan de normen die worden gesteld in de Kieswet, maar er staan nu allerlei uitzonderingen voor de stemcomputer in de wet.

Degenen die de Kieswet hebben "aangepast" zijn waarschijnlijk ongeveer dezelfden die nu het internetstemmen willen doordrukken. Om internetstemmen mogelijk te maken moet het stemlokaal afgeschaft worden.
Maar het stemlokaal is een voorwaarde die wordt gesteld in de Kieswet. Er zijn kamerleden die de Kieswet voor internetstemmen willen "aanpassen", en daarvoor het stemlokaal willen afschaffen. Wie zijn die kamerleden?

Eens even kijken. In dit bericht lezen we dat Tweede Kamer-leden Jos Hessels (CDA) en Tineke Netelenbos (PvdA) heel positief zijn over internetstemmen. Dat was in begin 2003. In 2001 was nog 80 % van de kamerleden voor internetstemmen, althans volgens de EPN. (Dat is het Platform voor de informatiesamenleving; een lobbygroep van grote bedrijven, zoals Microsoft, KPN en Casema en ambtenaren met gelijksoortige politieke drijfveren op gemeenten en ministeries.)
In juni 2003 verklaarde de EPN opeens lichtelijk zenuwachtig dat internetstemmen nu nog gevaarlijk is vanwege zogenaamde hackers.

Ook het ministerie van binnenlandse zaken weet dat er een bezwaar is tegen internetstemmen vanwege wat zij noemen "family voting".

Toch mag het experiment worden doorgezet. Niet op volle kracht maar voorzichtig. Men wil wel degelijk het internetstemmen volledig invoeren. Ze gaan door, behoedzaam en sluipend, met het uithollen van de Kieswet .
Wie zijn dat en wie zit er achter?
Welnu. Er is een partij die daar rond voor uitkomt. Het is de VVD

De link om te stemmen via internet is www.stemmenviainternet.nl

Geen opmerkingen: