Het gaat hier over stemcomputers.

vrijdag 29 september 2006

Nog betrouwbaarder

Het ministerie voor de invoering en handhaving van stemcomputers heeft een nieuwe verklaring doen uitgaan onder de titel "Stemmachines nog betrouwbaarder".
Enkele hoogtepunten :
"Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt dat er geen reden is om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van stemmachines."

"Sommigen mensen vinden het stemmen met een stemmachine minder inzichtelijk dan met potlood en papier. "Wat doet die machine met mijn stem?’’, vragen zij zich af? Toch is het verschil met stemmen met potlood en papier niet zo groot."

"De uitgebrachte stemmen worden namelijk volledig willekeurig opgeslagen in het stemgeheugen."

"Wie dus zou willen frauderen, moet inbreken bij een gemeente of bij de Sdu of zich op andere wijze illegaal toegang verschaffen tot een stemmachine."

"De enigen die toegang hebben tot een groot aantal stemmachines zijn enkele medewerkers van producenten Nedap en Sdu."

"Gezien het kleine aantal mensen dat toegang heeft tot de software, de onmogelijkheid op eigen houtje te frauderen, en het bedrijfsbelang om fraude te voorkomen, is de kans op fraude dus erg klein."

Hier kan je het ministerie om een toelichting vragen

Geen opmerkingen: