Het gaat hier over stemcomputers.

dinsdag 19 september 2006

Voorstel SP Dordrecht

De afdeling Dordrecht van de Socialistische partij heeft een concept voorstel voor de uitsluiting van kiesfraude met stemcomputers op het web gezet en vraagt daarvoor aandacht.

Het voorstel komt er op neer dat de stemcomputer nog wat verbeterd moet worden. Er zou kunnen worden volstaan met een "eenvoudige software-matige aanpassing", en met een "eenvoudige aanpassing" van de stemprocedure.

Kortom. Verder prutsen dus. Nog meer experimenteren.

In het voorstel wordt gepleit voor "kinderlijk eenvoudige broncode" die voor iedereen ter inzage moet liggen "inclusief begrijpelijke en goed leesbare handleiding voor beginnende programmeurs".

Mijn vermoeden is dat de afdeling Dordrecht het probleem van de stemcomputer heeft laten uitzoeken door de plaatselijke computernerds. En die zullen nooit pleiten voor afschaffen van computers.

Geen opmerkingen: