Het gaat hier over stemcomputers.

vrijdag 29 september 2006

volledig willekeurig

Hoewel ik de kans dat er antwoord komt niet zo hoog inschat heb ik toch een "contactformulier" op de site van het ministerie van stemcomputers ingevuld. Zie hieronder. Eens kijken of ze opheldering kunnen verschaffen over deze kwestie.
Geachte,

In de verklaring op deze website met de titel "Stemmachines nog betrouwbaarder" staat de volgende zinsnede waarop ik gaarne een nadere toelichting zou ontvangen:

"De uitgebrachte stemmen worden namelijk volledig willekeurig opgeslagen in het stemgeheugen."

Mijn vraag is of er werkelijk sprake van is dat er een stem wordt opgeslagen; en zo ja, hoe dat dan op willekeurige wijze kan gebeuren.

Bij potlood en papier wordt er inderdaad een ingevuld biljet opgeslagen in een dichte bus. Die kan worden geteld en worden na-geteld.

Bij een stemcomputer is er, voor zover ik heb gebegrepen, geen sprake van een stem die wordt opgeslagen. De stemcomputer werkt met de ophoging van een nummer behorende bij een kandidaat. Daarbij is er dus geen sprake van opslag van een individuele stem. Het is mij daarom niet recht duidelijk hoe die stem "volledig willekeurig opgeslagen" kan worden.

Gaarne zie ik uw opheldering tegemoet,
met beleefde groet,

Van Drukken

Geen opmerkingen: