Het gaat hier over stemcomputers.

donderdag 8 maart 2007

Vragen van het lid Gerkens (SP)

2060708590

Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bedrijf Groenendaal. (Ingezonden 2 maart 2007)

  1. Is het waar dat het bedrijf Groenendaal druk op u uitoefende om vertegenwoordigers van de Stichting «wij vertrouwen stemcomputers niet»1 monddood te maken door hen buiten de onafhankelijke commissie Korthals-Altes te houden en hen desnoods in de gevangenis te gooien?1

  2. Wat vindt u van die suggesties? Hoe reageerde u hierop? Wat kunt u nog meer doen?

  3. Wat vond u van de brief die het bedrijf Groenendaal aan gemeenten stuurde over het stemcomputercrisisbeleid?1

  4. Hebt u vertrouwen in Nedap? Bent u van plan het bedrijf te kopen? Bent u voornemens in de toekomst nog zaken te doen met dit bedrijf? Kunt u uw antwoord toelichten?

  5. Wat vindt u van het optreden van het bedrijf Groenendaal?

  6. Deelt u de mening dat het bedrijf Groenendaal de veiligheid en integriteit van de verkiezingen laat prevaleren boven het bedrijfsbelang van Nedap dan wel zijn eigen belang?
    Kunt u uw antwoord beargumenteren?

  7. Kunt u alle relevante documenten aan de Kamer doen toekomen?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Duyvendak (GroenLinks), ingezonden 1 maart 2007 (vraagnummer 2060708530).


1 Persbericht «Wij vertrouwen stemcomputers niet», 28 februari 2007.
1 opmerking:

Van Drukken zei

De antwoorden:

Antwoord van staatssecretaris
Bijleveld-Schouten (Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties).
(Ontvangen 13 maart 2007)

1, 2, 3 en 5
Er is geen druk op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgeoefend om enige actie te ondernemen richting de Stichting «wij vertrouwen
stemcomputers niet» (zie ook het antwoord op vraag 3 van het lid Duyvendak). De uitlatingen en het optreden van het bedrijf Groenendaal Bureau voor verkiezingsuitslagen betreur ik echter wel, omdat het met name bij de gemeenten kan leiden tot
onnodige onrust en onduidelijkheid.

4 en 6
Ik ben niet van plan om het bedrijf Groenendaal Bureau voor
Verkiezingsuitslagen te kopen. Wat betreft de toekomst wacht ik het advies van de commissie Inrichting Verkiezingsproces (commissie Korthals Altes) af. De commissie zal uiterlijk 1 oktober 2007 adviseren. De commissie Besluitvorming Stemmachines (commissie Hermans/Van Twist) zal de contacten tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Kiesraad en het bedrijf Groenendaal Bureau voor Verkiezingsuitslagen, alsmede ook de suggesties van Groenendaal» om het bedrijf te laten overnemen, beschouwen in het rapport dat de commissie op 2 april 2007 aan mij zal overhandigen.

7
Vanzelfsprekend ben ik bereid
relevante documenten aan de Kamer te zenden. Om dat te kunnen doen is het wenselijk dat de Kamer nader aangeeft waar de documenten precies betrekking op moeten hebben. Ik geef u overigens in overweging om hiermee te wachten totdat de commissie Besluitvorming Stemmachines haar rapport heeft
afgerond. Deze commissie zal immers (zie het vorige antwoord) alle relevante correspondentie onderzoeken.