Het gaat hier over stemcomputers.

zaterdag 12 augustus 2006

kraskaartverkiezingen

Er zijn nogal wat technici die willen blijven prutsen aan de gang van zaken rond verkiezingen. Deze lieden zullen nooit genoegen nemen met de vereiste dat de hele gang van zaken simpel moet wezen.

" In de VS worden soms apparaten gebruikt die een uniek stembiljet uitgeven waarop de burger zijn of haar keus kan aangeven. Hoewel deze biljetten vervolgens kunnen worden gevalideerd door een controleur van het stembureau, is er nog steeds geen garantie dat alle stemmen goed worden geteld. Door middel van encryptie wordt het mogelijk om de burgers zelf het gehele proces te valideren en kunnen sleutels worden gebruikt om de autenticiteit van de gebruikte procedure te controleren.

Tegelijkertijd moet eveneens de anoniemiteit gewaarborgd worden. Het afdrukken van een stembiljet is volgens Ben Adida, onderzoeker bij het laboratorium voor Computer Science and Artificial Intelligence van MIT, niet goed genoeg. Door middel van de identificatiecode op het biljet kan namelijk de identiteit van de stemmer achterhaald worden. Daarom heeft hij samen met Ronald Rivest, een van de breinen achter het veelgebruikte RSA-encryptiealgoritme, het Scratch & Vote-systeem (S&V) bedacht. In de plaats van een identificatienummer op het stembiljet, wordt een cryptografische sleutel gebruikt waarmee de autenticiteit kan worden aangetoond. Deze cryptografische sleutel is aanvankelijk verborgen onder een kraslaag, vergelijkbaar met de lagen die op de kraskaarten van verschillende loterijen zitten."

Lees het hele artikel op: Tweakersnet

Geen opmerkingen: