Het gaat hier over stemcomputers.

vrijdag 29 juni 2007

Papieren alstublieft

Onder andere bij rechtennieuws.nl is de volgende oprisping van onze Kiesraad te lezen:
Advies Kiesraad: legitimatieplicht bij stemmen

Gepubliceerd op dinsdag 26 juni 2007 om 19:00
Organisatie: KiesraadDe Kiesraad adviseert om een legitimatieplicht in te voeren bij het stemmen. Op dit moment hoeven kiezers zich alleen maar te legitimeren als hen daarom wordt gevraagd door het stembureau, bijvoorbeeld wanneer zij naast hun eigen stem ook een volmachtstem uitbrengen. Bij de afgelopen verkiezingen hebben zich verschillende incidenten voorgedaan met kiezers die een stem uitbrachten terwijl zij daartoe niet bevoegd waren.

De Kiesraad vindt dat de integriteit van het verkiezingsproces beter wordt gewaarborgd als alle kiezers om een legitimatiebewijs wordt gevraagd. Invoering van een dergelijke verplichting is bovendien niet langer bezwaarlijk, nu er in Nederland al een algemene legitimatieplicht bestaat. De Kiesraad legt in zijn advies ook het verband met een ander kwetsbaar aspect van het huidige stelsel, te weten de ruime mogelijkheden om bij volmacht te stemmen. In het najaar komt de Kiesraad met een apart advies over het stemmen bij volmacht.


De Kiesraad heeft nu de kiezer in het vizier als crimineel element waartegen maatregelen genomen moeten worden. Maar geen woord over maatregelen tegen stemcomputerfraude! Dat is vreemd! Verdacht zelfs!!! Hoe zit het met de integriteit van de Kiesraad? Is de Kiesraad wel te vertrouwen? Legitimeren deze lieden zich wel voldoende? Want dat schijnt te hellepe ...

Geen opmerkingen: