Het gaat hier over stemcomputers.

vrijdag 22 juni 2007

tweedeling

In "Nieuws uit Amsterdam" was een poosje terug te lezen:

'Geen waarnemers bij verkiezingen'

15 juni 2007 - De organisatie 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' wil worden toegelaten als binnenlandse waarnemer bij de verkiezingen in 2009. Staatssecretaris Ank Bijleveld zegt dat dit niet mogelijk is.

Volgens 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' is dit onzin, aangezien de OVSE ook onlangs een waarnemersmissie heeft gestuurd. "Dit soort geheimzinnigdoenerij rond verkiezingen is precies datgene waar Nederland andere landen zo graag de les om leest".


In Amsterdam wordt met potlood en papier gestemd. Dat Amsterdammers met wantrouwen de verkiezingen in de rest van Nederland bekijken is begrijpelijk. Maar dat de amsterdamse actiegroep van computerexperts zichzelf vergelijkt met de OVSE is raar. De OVSE is een club van buitenlanders, die niet zelf betrokken zijn bij de verkiezingen. Juist daarom kunnen zij goed optreden als onafhankelijke waarnemers. Amsterdammers mogen natuurlijk wel als waarnemer bij onze verkiezingen optreden, net als andere Nederlanders. Maar daarvoor is geen speciale status nodig, of we computerexpert zijn of niet.
Punt is alleen dat we helemaal niets kunnen controleren bij stemcomputers - en daaruit moet eenvoudig de conclusie worden getrokken dat de verkiezingen niet voldoen aan de minimale eisen.
Een beetje computerexpert zou die conclusie ook zonder speciale status kunnen trekken.

Geen opmerkingen: