Het gaat hier over stemcomputers.

maandag 7 januari 2008

Meer waarde

Verkiezingen zijn mogelijk omdat wij kunnen tellen. Deskundigen op dat gebied zijn hooggeleerde wiskundigen, maar als de opgave eenvoudig genoeg blijft dan kan een ieder meetellen, of het nog eens natellen.

De uitkomst van de optelsom moet een waarde krijgen. Het is nog niet zo eenvoudig om die te bepalen. Hoe weet men wie gewonnen heeft? Dat is niet altijd meteen duidelijk. Want volgens welke regels werken de verkiezingen? Hoe zitten verkiezingen in elkaar? Er bestaan verschillende mogelijkheden.
In de USA heeft men het er tegenwoordig moeilijk mee. Voor een interessante bespreking van een boek daarover kan men terecht bij Mother Jones

En de stemcomputers blijven in de USA averij oplopen: hier en hier ... onder ...uh andere.

Geen opmerkingen: