Het gaat hier over stemcomputers.

zaterdag 28 april 2007

AIVD 2006

Het jaarverslag van de Algemene Veiligheidsdienst heeft in hoofdstukje 8.6.3 het volgende te melden:

In de loop van 2006 verschenen er in de pers berichten waarin twijfels werden geuit over de beveiliging van stemmachines. Naar aanleiding hiervan heeft de AIVD, op verzoek van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (BVK), onderzocht of het mogelijk zou zijn dat anderen dan de kiezer in en/of buiten het stemlokaal zouden kunnen zien of horen wat er gestemd is. Uit dit onderzoek bleek dat afluisteren van stemmachines inderdaad mogelijk was. De minister voor BVK heeft, op basis van de rapportage van de AIVD, besloten om de goedkeuring voor twee typen stemmachines in te trekken. In januari 2007 zijn metingen aan een aangepast type SDU-stemmachine uitgevoerd. Bij deze metingen bleek ook dit aangepaste type kwetsbaar voor afluisteren door het opvangen van elektromagnetische straling voorbij de maximumafstand die de minister voor BVK acceptabel acht. De minister voor BVK handhaafde de intrekking van de goedkeuring voor de betreffende stemmachine. Hierop heeft SDU in kort geding geƫist dat de minister voor BVK nieuwe metingen door de AIVD zou laten uitvoeren. De voorzieningenrechter heeft de fabrikant in het gelijk gesteld. Bij de nieuwe metingen is wederom gebleken dat de geleverde stemmachines kwetsbaar zijn voor aanvallen op afstanden die groter zijn dan het genoemde maximum en de intrekking bleef van kracht.

Geen opmerkingen: