Het gaat hier over stemcomputers.

vrijdag 24 november 2006

zitting hoofdstemburo den haag

Vanochtend om 10.00 uur is in Den Haag de zitting gehouden van het hoofdstemburo van het kiesdistrict Den Haag.
Daar is een geheim agent op af gestuurd en de bevindingen zijn als volgt:
Naast 2 belangstellenden op de publieke tribune, was er 1 persoon in de banken van de politieke partijen. De voorzitter, burgemeester Deetman, ontbrak. Er is het volgende proces-verbaal opgemaakt:


Model O 3
Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn
O geen bezwaren ingebracht.
S de volgende bezwaren ingebracht:

(handschrift) een anonieme kiezer maakt bezwaar tegen het feit dat de stemmachines niet opnieuw gekeurd zijn, nadat ze van nieuwe chips zijn voorzien.
verder werd de vraag gesteld of de P.V. van de stembureaus openbaar zijn alsmede van het hoofdstembureau.

Deze bezwaren geven het hoofdstembureau aanleiding het volgende op te merken:
(handschrift) dit bezwaar dient geadresseerd te zijn aan de minister van BZK. De P.V. van de stembureaus zijn niet openbaar; het P.V. van het hoofdstembureau wel. Op verzoek is aan betrokkene een kopie verstrekt.

Bij dit proces-verbaal zijn de processen-verbaal van de stembureaus gevoegd waarop aantekening is gemaakt van door kiezers ingediende bezwaren.

Plaats: Den Haag

Datum: vrijdag 24 november 2006

voorzitter: W.J. Deetman

leden:
mw A. van Kampen (get.)
P.J.L. den Dulk
mw. H.M. Gelderblom - Lankhout
T. Tuizenga (get.)
R.J. van der Velde


Met het bezwaar doet het hoofdstemburo helemaal niets, net als met alle andere ingebrachte bezwaren. Alle bezwaren worden doorgestuurd naar de Kiesraad die ze zou laten behandelen door de Tweede Kamer.

Na afloop van de vergadering werd geklaagd dat in het proces-verbaal staat dat de processen-verbaal van de stemburo's zijn bijgevoegd maar dat die ontbreken bij de verstrekte kopie. Als tegemoetkoming werd daarop een lijst met ingebrachte bezwaren geleverd.

Geen opmerkingen: