Het gaat hier over stemcomputers.

woensdag 8 november 2006

Het spijt mij

Geachte heer Zaanen,

Dank voor uw reactie. 
Ik begrijp dat u onvoldoende informatie heeft over de werking van de stemcomputer om mij in te lichten over de werking van het apparaat, hoewel u uit hoofde van uw functie die informatie zou moeten bezitten. 
Voorts heeft u kennelijk geen behoefte om mij in te lichten over het contract dat is gesloten met de fabrikant.
Ik ben door het gebrek aan antwoorden uwerzijds inmiddels tot de konklusie gekomen dat uw minister Nicolaï een bedrieger is.

Dat spijt mij.


Hoogachtend,

Van Drukken
Op 08-11-06 heeft Zaanen, Edward < Edward.Zaanen@minbzk.nl> het volgende geschreven:
- Tekst uit oorspronkelijke bericht niet weergeven -

Geachte mevrouw van Drukken,

 

Ook voor uw e-mailbericht van 18-10-2006 wil ik u vriendelijk bedanken. Hierin stelde u onder meer een vraag over het opslaan van stemmen in stemmachines, als reactie op het antwoord op uw eerdere vragen, over de mogelijkheid van het toepassen van een zogeheten 'paper trail' en over de herinvoering van het stemmen met papier en potlood.

 

Het spijt mij dat mijn beeldspraak en uitleg elkaar voor de voeten lopen. De bedoeling was u duidelijk te maken dat er geen sprake is van een telraam, waar stemmen onder een noemer worden opgehoogd. De stemmen worden willekeurig weggeschreven. Maar de computer slaat ze wel allemaal op. Dat vroegen wij na bij de fabrikant omdat deze beter in staat is dit soort technische vragen te beantwoorden.

 

Wat betreft de invoering van een paper trail: dit vereist een modificatie aan de stemmachines. Het is voor de Tweede Kamerverkiezingen niet meer mogelijk alle ruim 9000 machines te modificeren. Bovendien moeten een aantal procedures rondom het paper trail worden doordacht en goedgekeurd, bij voorbeeld voor in het geval van technisch falen. Er wordt voor het einde van het jaar een commissie in het leven geroepen die de hele stemprocedure gaat doorlichten, en advies te geven over de toekomst. Daarbij is het rode potlood op voorhand nadrukkelijk niet uitgesloten.

 

Stemmen met potlood en papier is technisch wel mogelijk, maar het is voor gemeenten praktisch en organisatorisch niet haalbaar op een zo korte termijn over te gaan op potlood stemmen. Dat blijkt wel nu slechts vijfendertig gemeenten moeten overgaan op het rode potlood.

 

Ik vertrouw erop dat ik uw vragen over dit onderwerp hiermee voldoende heb beantwoord.

 

Met vriendelijke groet,
 
E. Zaanen
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties--oorspronkelijk bericht--

--
    Iedereen meetellen!
vandrukken.blogspot.com

Geen opmerkingen: