Het gaat hier over stemcomputers.

dinsdag 31 oktober 2006

Nicolaï is een bedrieger

Een papieren stem wordt door de kiezer gedeponeerd in een stembus. Waar wordt een digitale stem gedeponeerd? In het stemgeheugen zegt de minister. Maar is dat wel waar?

In antwoord op kamervragen van de SP schrijft de minister:
Belangrijk onderdeel van de keuring door TNO is de test of de stem die de kiezer uitbrengt ook daadwerkelijk in het stemgeheugen van de stemmachine wordt opgeslagen. Dit betreft immers de essentie van de stemmachine en hier ligt dan ook de nadruk op.


De minister heeft gelijk want het is inderdaad essentieel waar de stemmen blijven. Het is goed om er eens bij stil te staan. Stemgeheugen dus. Computergeheugen zal de minister bedoelen, een geheugen chip met daarop een filesysteem. Als die stemmen daarin zijn opgeslagen waarom zouden zij er dan niet uit gehaald kunnen worden om opnieuw geteld te worden? Als er brieven zijn opgeslagen in een computer kunnen die toch ook opnieuw worden uitgeprint?
Toch is een hertelling niet mogelijk en de minister vind een hertelling zelfs niet nodig:

4. Vraag
Bent u bereid ervoor te zorgen dat hertellingen bij stemcomputers fysiek kunnen worden gedaan? Zo neen, waarom niet?

4. Antwoord
Nee. Naar mijn mening zijn de stemmachines die in Nederland gebruikt worden betrouwbaar. De stemmachines voldoen aan de eisen zoals die gesteld worden in de Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997.

De ervaringen met stemmachines tot nu toe wijzen uit dat er geen reden is te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de huidige stemmachines. Bij het referendum over het Europese Grondwettelijk Verdrag van 1 juni 2005 moest circa 0,25 % van de stemmachines om uiteenlopende redenen worden vervangen, maar dit heeft niet geleid tot het verlies van stemmen. Sinds de introductie van de stemmachines is het nog niet voorgekomen dat er een stem verloren is gegaan. Fysieke hertelling van de stemmen is daarom niet nodig.


Is dit niet vreemd? De minister beweert glashard dat er geen reden is om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de stemcomputer.

Hoe zit dat? Waarom zou niet kunnen worden voldaan aan een eenvoudig verzoek om hertelling?

Vermoedelijk worden de afzonderlijke stemmen niet opgeslagen, maar alleen de sommen van de stemmen. Er wordt alleen geteld op welke kandidaten is gestemd. De stem wordt geregistreerd maar de stem zelf gaat verloren. Er is niets om te hertellen. Er is alleen een uitslag.

Dit roept grote twijfel op. Is deze minister integer? Nee, hij doet voorkomen alsof de stemmen worden opgeslagen. Hij is dus een bedrieger.

Geen opmerkingen: