Het gaat hier over stemcomputers.

vrijdag 20 oktober 2006

nieuwe leden kiesraad

In de kiesraad zijn een tijdje terug twee nieuwe leden benoemd:

Een mevrouw mr. G.M.M. (Trudy) Blokdijk-Hauwert , de schrijfster van het werkje :
"Centrale taken en verantwoordelijkheden op het terrein van informatievoorziening en automatisering binnen OenW : rapportage en aanbevelingen". Zij zit ook in het bedrijf ACML (??)

En de heer W.M.B. Stoker. Die heer Stoker komen we al tegen bij een benoeming op 1 november 2005 (pdf) die ik hier weergeef:

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;
Gelet op artikel 24 van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand;
Besluit:

Als leden van de begeleidingscommissie van de evaluatie van het experiment met het stemmen in een stemlokaal naar keuze tijdens het referendum over de Europese Grondwet van 1 juni 2005 en van de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 worden benoemd:
- J.M.M. Polman, burgemeester van Bergen op Zoom
- E.A. Schipper, hoofd Burgerzaken van de gemeente Zoetermeer
- W.M.B. Stoker, projectleider Verkiezingen van de gemeente Utrecht.

Deze mensen hebben als dank een volledig onbenullige evaluatie (pdf) geschreven over het experiment met de stempas.

Geen opmerkingen: