Het gaat hier over stemcomputers.

donderdag 5 oktober 2006

Groen Links: geen nieuws

De haagse afdeling van Groen Links heeft op haar laatste ledenvergadering met algemene instemming besloten om op het verkiezingscongres een amendement in te dienen tegen de stemcomputer.
Dat amendement is niet in stemming gebracht op het congres.
Geen nieuws dus.

Geen opmerkingen: