Het gaat hier over stemcomputers.

zondag 26 november 2006

Openbaar of niet openbaar?


Van de gebeurtenissen op elk stemburo moet verslag worden gedaan in een proces-verbaal. Is dat proces-verbaal geheim of openbaar? Het antwoord op die vraag is niet zo eenvoudig. Er wordt gezegd dat het proces-verbaal niet openbaar is maar dat men wel aanwezig mag zijn bij het opmaken van het proces-verbaal en dat een ieder het dan mag inzien.

Ook van de zitting van het hoofdstemburo moet proces-verbaal worden opgemaakt. Ook dat zou alleen openbaar zijn voor degenen die aanwezig zijn bij de zitting. Verder niet.
Maar.
Het proces-verbaal van de zitting van het hoofdstemburo in het kiesdistricht Den Haag staat nu online. U kan het lezen, net als de rest van de wereld. Is dit nu een overtreding van de kieswet?

1 opmerking:

sjonnie en anita zei

Het lijkt erop dat de grote bulk bezwaren tegen de stemcomputers niet openbaar gemaakt mag worden.

Want net als in maart j.l. hebben wij dit bezwaar weer schriftelijk afgegeven op een stembureau in Den Haag:

Bij papieren stembiljetten kan ik zelf zorgen dat mijn biljet in de stembus valt en na het sluiten van de stemming kan ik zien dat alle biljetten die in de bus zitten geteld worden. Bij deze stemcomputer kan ik niet zien dat mijn stem correct in het geheugen wordt geschreven en daar blijft staan totdat er geteld wordt. Ik ben er daarom niet gerust op dat mijn stem correct in de uitslag zal meetellen.

en we zijn vast niet de enigen die dat hebben gedaan.