Het gaat hier over stemcomputers.

vrijdag 21 juli 2006

Er kan geen twijfel bestaan

Het ministerie van Binnenlandse Zaken - daar zit ook de Kiesraad - heeft antwoorden op kamervragen over hertellingen bij stemcomputers op het web gezet.
Het zijn verbijsterende woorden:
"Anders dan bij stembiljetten kan er juist bij stemmachines geen twijfel bestaan over de vraag of de stemmen juist zijn geteld. Alle stemmachines die in Nederland bij de verkiezingen worden gebruikt zijn goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voorafgaande aan deze keuring wordt de stemmachine uitgebreid getest door TNO te Delft, een onafhankelijk keuringsinstituut. De keuring vindt plaats aan de hand van voorwaarden die zijn neergelegd in de Regeling goedkeuring en voorwaarden stemmachines 1997. Belangrijk onderdeel van de keuring door TNO is de test of de stem die de kiezer uitbrengt ook daadwerkelijk in het stemgeheugen van de stemmachine wordt opgeslagen. Dit betreft immers de essentie van de stemmachine en hier ligt dan ook de nadruk op."

Er kan geen twijfel bestaan, zo dicteert het ministerie, want de machines zijn door het ministerie goedgekeurt.
Helaas zijn de machines voorlopig niet goedgekeurt door de kiezers, de apparaten worden tandenknarsend gedoogd.

Het is overigens opvallend dat de overheid, die zich een beetje zorgen maakt over de teruglopende deelname aan verkiezingen, in onderzoeken naar de redenen om niet aan verkiezingen mee te doen nooit de mate van acceptatie van de stemmachines meeneemt. Daar kan, of mag, kennelijk ook geen twijfel over bestaan.

Geen opmerkingen: