Het gaat hier over stemcomputers.

vrijdag 28 juli 2006

Onderzoek naar niet-stemmers

Hoeveel mensen hebben laten weten dat zij bezwaar hebben tegen de stemmachine? De wet kan ons helpen bij de beantwoording van die vraag.

De Grondwet
Artikel 59
Alles, wat verder het kiesrecht en de verkiezingen betreft, wordt bij de wet geregeld.

Kiesbesluit
§ 3. Het stemmen door middel van elektronische stemmachines
Artikel J 22
Indien een kiezer, nadat hem een volgnummer is overhandigd, weigert van de machine gebruik te maken, houdt de voorzitter daarvan aantekening.


Als die aantekeningen worden opgeteld dan hebben we een mooi betrouwbaar cijfer!

Geen opmerkingen: