Het gaat hier over stemcomputers.

dinsdag 25 juli 2006

Fwd: Reactie via de website Nationaal kiezersonderzoek

Geachte heer H. vd Kolk,

Vanwege een vraag die ik heb gesteld over het Nationaal Kiezers Onderzoek aan het Sociaal Cultureel Planbureau ben ik naar u doorverwezen.
Mag ik u deze vraag voorleggen?
Het Nationaal Kiezers Onderzoek wordt sinds 1971 rond iedere verkiezing van de Tweede Kamer gehouden onder een steekproef uit het Nederlandse electoraat.
Ik zoek informatie over het percentage mensen dat aangeeft dat zij geen, of juist wel, vertrouwen te hebben in de stemcomputer.
Kunt u mij vertellen of deze vragen inmiddels aan de orde zijn geweest in het Nationaal Kiezers Onderzoek? Ik ben zeer benieuwd naar de uitkomsten.

met vriendelijke groet,

Van Drukken

---------- Forwarded message ----------
From: info <info@scp.nl>
Date: 25-jul-2006 9:55
Subject: Re: Reactie via de website Nationaal kiezersonderzoek
To: vandrukken@gmail.com

Geachte heer van Drukken,

N.a.v. uw mail van 23 juli kan ik u verwijzen naar de heer H.vd Kolk van de Universiteit Twente ( H.vanderKolk@bbt.utwente.nl) die onderzoek op dit gebied doet.
Met vriendelijke groet,

Marian Riebroek-Wentink
Bibliotheek/Publieksvoorlichting
Sociaal en Cultureel Planbureau
Postbus 16164
2500 BD Den Haag
Tel.: 070-3407770

Geen opmerkingen: