Het gaat hier over stemcomputers.

woensdag 12 juli 2006

Vraagje

Geacht Instituut,

Op uw fraaie website www.publiek-politiek.nl zag ik bij uw informatie over het kiezen per stemcomputer de volgende mededeling waar ik een vraag over heb:

"Op het stembureau ziet een drie leden tellende commissie erop toe dat alles volgens de regels verloopt. Als iemand in zo’n commissie wil zitten, kan hij dat opgeven bij de gemeente. De commissie deelt de stembiljetten uit en telt, na de sluiting, de stemmen. Iedereen kan daarbij aanwezig zijn, om te zien of het tellen eerlijk gebeurt. Als een stemmachine wordt gebruikt, gaat het tellen automatisch."
link: www.publiek-politiek.nl uitleg over stemmen


Dat automatische tellen, hoe gaat dat in zijn werk? Is dat geheim? Hoe weten wij of dat wel goed gaat?
Hoe kan de commissie erop toe zien dat het automatische tellen volgens de regels verloopt?

Gaarne verneem ik uw antwoord.

Hoogachtend

Van Drukken


--
Iedereen meetellen!
vandrukken.blogspot.com

1 opmerking:

Van Drukken zei

Geachte mevrouw/heer Van Drukken,

Op de ook bij u, gezien uw weblog, bekende website www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl staat een betrouwbaar ogend overzicht van de wettelijke regelingen betreffende stemmachines.
(Overigens heb ik de redactie van die website een aanvulling gestuurd op de pagina Politiek over stemcomputers: Antwoorden op kamervragen over hertellingen bij stemcomputers, 26 augustus 2005. Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over hertellingen bij stemcomputers. http://www.minbzk.nl/grondwet_en/verkiezingen/parlementaire/antwoorden_op_11)

Nadere vragen omtrent de regelingen zou u moeten stellen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken of de Kiesraad.

Adressen:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Telefoon: 070-426 64 26 (08:00-17:30)
Publieksvoorlichting, via Postbus 51: 070-4266038 (08:00-21:00)
Persvoorlichting: 070-4268888
Fax 070-363 91 53
Internet: http://www.minbzk.nl/
E-mail: info@minbzk.nl
Kiesraad
Bezoekadres:
Herengracht 21,
2511 EG Den Haag,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag
Tel. 070 - 426 62 66
Fax 070 - 426 64 89
Internet: http://www.kiesraad.nl
E-mail: kiesraad@minbzk.nlSucces met het volgen van deze zaak!


Met vriendelijke groet,
Walter Jansen, medewerker Informatievoorziening


Instituut voor Publiek en Politiek (IPP)
Prinsengracht 911-915
NL-1017 KD Amsterdam
T +31 20 5217 670
F +31 20 6383 118
I www.publiek-politiek.nl

Ook van het IPP www.participatiewijzer.nl en www.buitenparlement.nl