Het gaat hier over stemcomputers.

zondag 23 juli 2006

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heb ik vandaag lastig gevallen met een vraagje over het Nationale Kiezers Onderzoek. Dat feest wordt georganiseerd door een stel universiteiten ter ontleding van de nederlandse politiek. Er rollen dan rapportjes uit over het kiezergedrag en over non-respons. Daarin komt, heel significant, nooit de vraag naar voren of de kiezer soms geen vertrouwen heeft in die klote-stem-machines.

Dat is althans mijn vooroordeel want ik weet eigelijk niet echt zeker of die vraag nooit is onderzocht. Hoewel ik er wel naar heb gezocht, ben ik het nog steeds niet tegengekomen. Ik hoop dat het SCP mij duidelijkheid kan verschaffen.

De minister van Binnenlandse Zaken wil overigens ook niet weten wat de kiezer van de machine denkt. Minister Peper heeft in 1999 het rapport "opkomst bij verkiezingen" laten opstellen waarin die vraag niet wordt gesteld, of kunnen we zeggen: wordt vermeden?

Dit is mijn briefje aan het SCPGeachte,

Het Nationaal Kiezers Onderzoek wordt sinds 1971 rond iedere verkiezing van de Tweede Kamer gehouden onder een steekproef uit het Nederlandse electoraat.
Ik zoek informatie over het percentage mensen dat aangeeft dat zij geen, of juist wel, vertrouwen te hebben in de stemcomputer.
Kunt u mij vertellen of deze vragen inmiddels aan de orde zijn geweest in het Nationaal Kiezers Onderzoek? Ik ben zeer benieuwd naar de uitkomsten.


met vriendelijke groet,

Van Drukken

http://vandrukken.blogspot.com/

Geen opmerkingen: